Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 161 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig flere mangler grunnskolepoeng

   Publisert:

   øvrig befolkning 2009 4 19 77 2010 4 20 77 2011 3 22 75 2012 4 18 78 2013 4 19 77 2014 4 21 75 2015 4 21 75 Figur 4. Elever som norskfødte innvandrerforeldre Andel innvandrere Andel øvrig befolkning 2009 4 5 91 2010 4 5 91 2011 4 6 90 2012 4 6 90 2013 4 7 89 2014 5 7 88 2015 5 7 88 73

   Artikkel
  • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

   Publisert:

   -Trøndelag og Hordaland har, i likhet med Oslo, et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Disse fylkene skårer trolig høyt blant annet fordi noen av Norges

   Artikkel
  • Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn

   Publisert:

   . Det er imidlertid store kjønnsforskjeller med hensyn til utdanning og inntekt i den norske befolkningen. Høyt utdanningsnivå, men ingen «mastersyke. Forskjellige tall på utdanningsnivå Statistisk sentralbyrås (SSB) publisering av befolkningens utdanningsnivå

   Artikkel
  • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

   Publisert:

   Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

   Publikasjon
  • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

   Publisert:

   nasjonale kartleggingsprøver samt SSBs befolknings-, inntekts-, og utdanningsregistre

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

   Publisert:

   Rapporter 2015/11 Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus Publisert vet om befolkningens høyeste fullførte utdanning. Der det gis prosenttall inngår bare dem vi vet utdanningen til

   Publikasjon
  • Befolkning, sysselsetting og utdanning

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2015 Økonomisk utsyn 2014 Befolkning, sysselsetting og utdanning Publisert: 12. Aldringen i Norge fortsetter, og noen kommuner har en langt eldre befolkning enn andre

   Artikkel
  • Sosial reproduksjon av utdanning?

   Publisert:

   . Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren Åpne og les artikkelen i PDF går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren På 30

   Artikkel
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon
  • I Norge tar mange over 25 år videregående utdanning

   Publisert:

   tiår har de fleste OECD-landene hatt en markant økning i utdanningsnivået. Utdanning på universitets- og høgskolenivå har blitt svært vanlig, selv om majoriteten av befolkningen i aldersgruppen 25-64 fullførte utdanning, og en stadig større andel har fullført på universitets- og høgskolenivå. Andelen av befolkningen mellom 25 og 64

   Artikkel
  • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

   Størst studentøkning på høyere grad

   Publisert:

   . Det tilsvarende tallet for høyere grad var 59 prosent. Drøye 30 prosent av befolkningen som er 16

   Statistikk
  • Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

   Arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   i underkant av 60 prosent av nivået til hele befolkningen i aldersgruppen 20-50 år

   Publikasjon
  • Utdanning 2013

   Fra barnehage til doktorgrad

   Publisert:

   private og offentlige, årsverk, fagvalg, gjennomstrømning og utdanningsnivå i befolkningen. Sammenheng mellom barnehage og utvikling av opplæring og utdanningsnivået i befolkningen, og sammenligner på tvers av landegrensene

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall Norge Sverige Danmark Tyrkia 6 046 28 450 28 011 Polen 4 764 15 598 3 677 Irak 7

   Artikkel