Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 75 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Voksnes læring

   Publisert:

   Deltakelse i formell utdanning eller ikke-formell opplæring siste 12 måneder i befolkningen 25-64 år, etter

   Statistikk
  • Livslang læring 2008-2017

   Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

   Publisert:

   . august 2017 40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i. Samtidig har omtrent 8 prosent av befolkningen mellom 22 og 59 år deltatt i formell videreutdanning

   Publikasjon
  • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

   Publisert:

   norskfødte barn med innvandrerforeldre i alderen 0–5 år i befolkningen, finner vi en barnehagedeltagelse på 62 prosent av innvandrerforeldre og gutter i den øvrige befolkningen. Om lag en av tre innvandrergutter (31 prosent) som startet i videregående opplæring høsten

   Artikkel
  • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

   Publisert:

   . Prosent Befolkningen i alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 2001 15,4 13,9 16,9 9,3

   Artikkel
  • Med utdanning i bagasjen

   Publisert:

   . For bosniere gjelder det 20 prosent. Forfatter: Hanne Kure Bjugstad / Anne Marie Rustad Holseter Befolkningstall viser at rundt 177 000 flyktninger og familiegjenforente over 16/høgskole er 32 prosent i den øvrige befolkningen (se figur 1). Les flere analyser om flyktninger i Norge i Samfunnsspeilets temanummer om flyktninger Figur 1

   Artikkel
  • Kvinner og menn – Please, mind the gap!

   Publisert:

   av de kvinnelige deltakerne omsorg for små barn, og ofte flere barn. Barnefamiliene blant flyktninger er større enn for hele befolkningen. Parhusholdninger med barn der minst en deltar i introduksjonsprogrammet, er gjennomsnittlig på 4,5 personer, mens barnefamilier i hele befolkningen består av 4

   Artikkel
  • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål

   Publisert:

   arbeidskraftsundersøkelsen om befolkningen i alderen 18-24 år, ikke registerdata der et elevkull fra ett bestemt år følges over tid

   Artikkel
  • Stadig flere mangler grunnskolepoeng

   Publisert:

   øvrig befolkning 2009 4 19 77 2010 4 20 77 2011 3 22 75 2012 4 18 78 2013 4 19 77 2014 4 21 75 2015 4 21 75 Figur 4. Elever som norskfødte innvandrerforeldre Andel innvandrere Andel øvrig befolkning 2009 4 5 91 2010 4 5 91 2011 4 6 90 2012 4 6 90 2013 4 7 89 2014 5 7 88 2015 5 7 88 73

   Artikkel
  • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

   Publisert:

   -Trøndelag og Hordaland har, i likhet med Oslo, et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Disse fylkene skårer trolig høyt blant annet fordi noen av Norges

   Artikkel
  • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

   Publisert:

   Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

   Publikasjon
  • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

   Publisert:

   nasjonale kartleggingsprøver samt SSBs befolknings-, inntekts-, og utdanningsregistre

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Sosial reproduksjon av utdanning?

   Publisert:

   . Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren Åpne og les artikkelen i PDF går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren På 30

   Artikkel
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon