Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 151 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Jenter og realfag i videregående opplæring

   Publisert:

   norskfødte elever med innvandrerforeldre velger i større grad dette faget enn elever fra den øvrige befolkningen. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har lavere realfagskarakterer enn den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/3 Forskjeller mellom samboere og gifte ved første barns fødsel Mindre utdannings- og inntektsforskjeller Publisert: 20. juni 2011 Foreldre som ikke lever i samliv ved første bar

   Artikkel
  • To av tre fullfører på normert tid

   Publisert:

   . Det er derimot store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i OECD-landene varierer, men minst 60 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år har fullført. I 2009 hadde 37 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år høyere utdanning. I Canada hadde halvparten i denne aldersgruppen

   Artikkel
  • Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene

   Publisert:

   studenter benytter utdanning som middel til å komme inn i arbeidslivet etter å ha vært utenfor. I befolkningen i alderen 20-54 år var det i 2003 76 prosent som næringsdrivende i 2003, hadde andelen yrkesaktive i denne gruppen steget til 90 prosent i 2007. Til sammenligning var det 83 prosent yrkesaktive i befolkningen i

   Artikkel
  • Hvordan lærer voksne?

   Publisert:

   videreutvikle kompetanse som er viktig i det 21. århundre. Hvordan samsvarer befolkningens ferdigheter med dagens og fremtidens behov for kompetanse

   Artikkel
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   . Resultatene blir sammenliknet med 2005-undersøkelsen og med befolkningen generelt ved hjelp av SSBs ordinære levekårsundersøkelser. Dette er den.1 prosent av studentene opplever store begrensinger i daglige aktiviteter. Studentene har omtrent like god psykisk helse som unge i befolkningen

   Artikkel
  • Sju av ti fullfører videregående opplæring

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Utdanning Sju av ti fullfører videregående opplæring Publisert: 5. desember 2011 Om lag 28 prosent av befolkningen 16 kjønn har betydning for om man gjennomfører eller ikke. Forfatter: Manju Chaudhary Om lag 28 prosent av befolkningen 16

   Artikkel
  • Undersøkelse om utdanning i utlandet

   Publisert:

   i registeret over befolkningens høyeste utdanningsnivå. Målet med undersøkelsen var å fylle ut mangler i registeret som brukes til statistikkproduksjon. Økende skjevhet i data Stor og økende skjevhet i registeret over befolkningens høyeste utdanning har gjort det vanskelig å

   Artikkel
  • Kvinner fullfører oftere på normert tid enn menn

   Publisert:

   høyere utdanning og 28 prosent av mennene. Det utgjør en forskjell på 20 prosentpoeng. Tabeller Tabell 1 Befolkningen i alderen 25-64

   Artikkel
  • Norges innvandrere - både høyt og lavt utdannet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/5 Utdanningsnivå i befolkningen - innvandrerne Norges innvandrere - både høyere utdanning, det vil si fire år eller mer. Andelen i resten av befolkningen er 8 prosent. Samtidig vet vi nå

   Artikkel
  • Flest med lang utdanning blant innvandrerne

   Publisert:

   år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen. Innvandrerne har også en høyere andel med doktorgrad: Alice Steinkellner 10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Minoritetsspråk i Norge

   En kartlegging av eksisterende datakilder og drøfting av ulike fremgangsmåter for statistikk om språk

   Publisert:

   tvers av registrene. 4. Dekningsgrad: Samlet gir registrene kun opplysninger om språk for en liten del av befolkningen. På

   Publikasjon
  • Educational behaviour in the dynamic micro-simulation model MOSART

   Publisert:

   . MOSART-modellen benyttes til fremskrivninger av arbeidstilbud og befolkning etter utdanningsbakgrunn, og disse fremskrivingene er også anta konstante utdanningstilbøyeligheter kan MOSART-modellen brukes til å simulere arbeidstilbud og befolkning etter utdanningsnivå

   Publikasjon