Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 111 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1 Norge Sverige Danmark 1Utenlandsfødte for Sverige. Tyrkia 10 696 43 909 32 379 Polen 67 339 72 865 28 043 Irak

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall Norge Sverige Danmark Tyrkia 6 046 28 450 28 011 Polen 4 764 15 598 3 677 Irak 7

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   . Hele befolkningen 79,9 78,5 74,4 Innvandrere1 67,9 57,0 54,6 Av dette Norden 82,6 65,4 63,9 EU

   Artikkel
  • Utdanning 2013

   Fra barnehage til doktorgrad

   Publisert:

   private og offentlige, årsverk, fagvalg, gjennomstrømning og utdanningsnivå i befolkningen. Sammenheng mellom barnehage og utvikling av opplæring og utdanningsnivået i befolkningen, og sammenligner på tvers av landegrensene

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

   Arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   i underkant av 60 prosent av nivået til hele befolkningen i aldersgruppen 20-50 år

   Publikasjon
  • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

   Størst studentøkning på høyere grad

   Publisert:

   . Det tilsvarende tallet for høyere grad var 59 prosent. Drøye 30 prosent av befolkningen som er 16

   Statistikk
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon
  • Sosial reproduksjon av utdanning?

   Publisert:

   . Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren Åpne og les artikkelen i PDF går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren På 30

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

   Publisert:

   nasjonale kartleggingsprøver samt SSBs befolknings-, inntekts-, og utdanningsregistre

   Artikkel
  • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

   Publisert:

   Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

   Publikasjon
  • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

   Publisert:

   -Trøndelag og Hordaland har, i likhet med Oslo, et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Disse fylkene skårer trolig høyt blant annet fordi noen av Norges

   Artikkel
  • Stadig flere mangler grunnskolepoeng

   Publisert:

   øvrig befolkning 2009 4 19 77 2010 4 20 77 2011 3 22 75 2012 4 18 78 2013 4 19 77 2014 4 21 75 2015 4 21 75 Figur 4. Elever som norskfødte innvandrerforeldre Andel innvandrere Andel øvrig befolkning 2009 4 5 91 2010 4 5 91 2011 4 6 90 2012 4 6 90 2013 4 7 89 2014 5 7 88 2015 5 7 88 73

   Artikkel
  • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål

   Publisert:

   arbeidskraftsundersøkelsen om befolkningen i alderen 18-24 år, ikke registerdata der et elevkull fra ett bestemt år følges over tid

   Artikkel
  • Med utdanning i bagasjen

   Publisert:

   . For bosniere gjelder det 20 prosent. Forfatter: Hanne Kure Bjugstad / Anne Marie Rustad Holseter Befolkningstall viser at rundt 177 000 flyktninger og familiegjenforente over 16/høgskole er 32 prosent i den øvrige befolkningen (se figur 1). Les flere analyser om flyktninger i Norge i Samfunnsspeilets temanummer om flyktninger Figur 1

   Artikkel