Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 128 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere tar høyere utdanning

   Publisert:

   Utdanning, regionale forskjeller Flere tar høyere utdanning Publisert: 8. desember 2009 I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som: Hossein Moafi I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for

   Artikkel
  • Monitor for introduksjonsordningen 2009

   Publisert:

   beskrives i liten grad, men vi ser at de kommunene hvor sysselsettingen i befolkningen er høyest, er også

   Publikasjon
  • De fleste går over i jobb eller utdanning

   Publisert:

   kommuner som har hatt gode resultater over tid. Karakteristika ved programkommunene og det generelle arbeidsmarkedet beskrives i liten grad, men vi ser at de kommunene hvor sysselsettingen i befolkningen er høyest, også

   Artikkel
  • Flere i tyveårene tar utdanning

   Publisert:

   enn 80 prosent av befolkningen 25-64 år har fullført utdanning på minst videregående nivå. I Norge hadde 84 prosent av alle 25-34. Tabeller Tabell 1 Befolkningen i alderen 25-64 år, etter utdanningsnivå. Prosent. 2008 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Monitor for introduksjonsordningen 2010

   Publisert:

   . Inntektene deres er naturlig nok en del lavere enn for hele befolkningen, men vi ser at

   Publikasjon
  • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/3 Forskjeller mellom samboere og gifte ved første barns fødsel Mindre utdannings- og inntektsforskjeller Publisert: 20. juni 2011 Foreldre som ikke lever i samliv ved første bar

   Artikkel
  • To av tre fullfører på normert tid

   Publisert:

   . Det er derimot store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i OECD-landene varierer, men minst 60 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år har fullført. I 2009 hadde 37 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år høyere utdanning. I Canada hadde halvparten i denne aldersgruppen

   Artikkel
  • Hvordan lærer voksne?

   Publisert:

   videreutvikle kompetanse som er viktig i det 21. århundre. Hvordan samsvarer befolkningens ferdigheter med dagens og fremtidens behov for kompetanse

   Artikkel
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Monitor for introduksjonsordningen 2011

   Publisert:

   . Inntektene deres er naturlig nok en del lavere enn for hele befolkningen, men stiger noe etter hvert som det

   Publikasjon
  • De fleste små barn går i barnehage

   Publisert:

   mer tradisjonelle holdninger til kvinners familie- og yrkesrolle enn befolkningen ellers, og også en mer tradisjonell praksis når det gjelder kvinners

   Artikkel
  • Undersøkelse om utdanning i utlandet

   Publisert:

   i registeret over befolkningens høyeste utdanningsnivå. Målet med undersøkelsen var å fylle ut mangler i registeret som brukes til statistikkproduksjon. Økende skjevhet i data Stor og økende skjevhet i registeret over befolkningens høyeste utdanning har gjort det vanskelig å

   Artikkel
  • Kvinner fullfører oftere på normert tid enn menn

   Publisert:

   høyere utdanning og 28 prosent av mennene. Det utgjør en forskjell på 20 prosentpoeng. Tabeller Tabell 1 Befolkningen i alderen 25-64

   Artikkel
  • Norges innvandrere - både høyt og lavt utdannet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/5 Utdanningsnivå i befolkningen - innvandrerne Norges innvandrere - både høyere utdanning, det vil si fire år eller mer. Andelen i resten av befolkningen er 8 prosent. Samtidig vet vi nå

   Artikkel