Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 112 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sosial bakgrunn betyr lite for frafallet i høyere utdanning

   Publisert:

   større likhet mellom systemene. Befolkningens høyeste utdanning - et definisjonsspørsmål? I "Befolkningens høyeste utdanning" av Tor Jørgensen, SSB, redegjøres det for et utredningsarbeid i SSB som har resultert i et forslag til endringer av definisjonene i statistikken om befolkningens

   Artikkel
  • Antall studenter i Europa øker

   Publisert:

   studentårskull i befolkningene. Forfatter: Anne Marie Rustad Holseter Tall fra OECD-publikasjonen Education at a Glance viser at antall studenter i Europa har hatt en bratt stigningskurve de siste 20 årene studentårskull i befolkningene. Forfatter: Anne Marie Rustad Holseter Dette er noe av det du kan lese om i artikkelen " Norge i Europa - statistikk, utdanningssystemer og

   Artikkel
  • Flere eldre i utdanning i OECD

   Publisert:

   . I Finland er over 41 prosent av befolkningen 20-29 år i utdanning, mens Sverige har den

   Artikkel
  • - Bak apotekdisken, ikke foran tavla

   Publisert:

   utenlandsfødte foreldre, godt representert ved de høyere utdanningene, og har en like stor deltakelse som befolkningen i alt. Hva velger så høyere utdanningene, og har en like stor deltakelse som befolkningen i alt. Hva velger så de med innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • Er innvandrerungdom en marginalisert gruppe?

   Publisert:

   . Arbeidsledighetsprosentene i artikkelen bygger på befolkningen (i de respektive aldersgruppene) og ikke arbeidsstyrken) med en sysselsetting på nivå med den øvrige norske befolkning og i noen tilfeller også

   Artikkel
  • Flere i utdanning - på alle nivå

   Publisert:

   års varighet, men det er fortsatt flest menn som avlegger doktorgrad. En av fire personer i den norske befolkningen har høyere utdanning. Forfatter: Hilde A års varighet, men det er fortsatt flest menn som avlegger doktorgrad. En av fire personer i den norske befolkningen har høyere utdanning. Forfatter: Hilde A

   Artikkel
  • ... i et bitte lite rom på loftet...?

   Publisert:

   . Dette er illustrert i figur 2 for studentgruppen «par med barn». Studenter leier oftere enn andre Blant aleneboende i hele befolkningen i alderen 16-29 økt blant aleneboende i aldersgruppen 16-29 år i hele befolkningen, har den altså gått noe ned blant enslige studenter

   Artikkel
  • Endrede studietilbud, men stabil studieinnsats

   Publisert:

   påvirker befolkningens behov for forskjellige tjenester, og av kostnadene per produsert enhet. Når kommunene får en

   Artikkel
  • Kvinner dominerer på nesten alle nivåer

   Publisert:

   befolkningen i alderen 16 år og eldre som hadde lang universitets- og høgskoleutdanning (fire år og mer). I løpet av de siste ti årene har andelen økt med snaut 2 prosentpoeng. Det er flest menn med lang, høyere utdanning, men forskjellen kjønnene imellom blir mindre for hvert år. Hver femte person av befolkningen er

   Artikkel
  • Flere karriereveier etter avlagt doktorgrad

   Publisert:

   . Innslaget av forskerutdannet personale i befolkningen er således høyere i dag enn noen gang tidligere og øker fra år til år

   Artikkel
  • Ti land med høyere utdanningsnivå enn Norge

   Publisert:

   . I Norge har 79 prosent av befolkningen i aldersgruppa 25-64 år utdanning på videregående nivå eller høyere. Alle de øvrige nordiske landene, med unntak av Island, har høyere andeler med tilsvarende utdanningsnivå. Mer informasjon Norge endret de norske definisjonene av befolkningens utdanningsnivå i 2006

   Artikkel
  • Norge på ellevte plass i utdanning

   Publisert:

   . Prosentandel av befolkningen i alderen 25-64 år i OECD-land som har utdanning på videregående skole-nivå eller høyere. 2006 Mens tre av ti i alderen 25-64 høyere utdanning økt fra 13 til 26 prosent. Norske definisjoner Norge endret de norske definisjonene av befolkningens utdanningsnivå i 2006

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre ikke så ulik majoriteten

   Publisert:

   år er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen i samme alder år er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen i samme alder

   Artikkel
  • Si meg, har du studert?

   Publisert:

   første som kartla befolkningens utdanningsnivå, og mange syntes spørsmålet var veldig privat. Forfatter: Camilla Mellemstrand Folketellingen i 1950 var den første som kartla befolkningens utdanningsnivå

   Artikkel
  • 27 prosent med høyere utdanning i OECD

   Publisert:

   . september 2009 I gjennomsnitt hadde 27 prosent av befolkningen 25-64 år høyere utdanning i OECD-landene i 2007. Jentene fullførte i stadig utdanning de neste 15 årene. I gjennomsnitt hadde 27 prosent av befolkningen 25-64 år høyere utdanning i OECD-landene i 2007

   Artikkel