Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 74 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Med utdanning i bagasjen?

   Publisert:

   . Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge. Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

   Statistikk
  • Si meg, har du studert?

   Publisert:

   første som kartla befolkningens utdanningsnivå, og mange syntes spørsmålet var veldig privat. Forfatter: Camilla Mellemstrand Folketellingen i 1950 var den første som kartla befolkningens utdanningsnivå

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Undersøkelse om utdanning i utlandet

   Publisert:

   i registeret over befolkningens høyeste utdanningsnivå. Målet med undersøkelsen var å fylle ut mangler i registeret som brukes til statistikkproduksjon. Økende skjevhet i data Stor og økende skjevhet i registeret over befolkningens høyeste utdanning har gjort det vanskelig å

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Norske voksne har gode ferdigheter

   Publisert:

   størst og minst andel av den voksne befolkningen på et av de to øverste ferdighetsnivåene. Frankrike, Italia, Kypros og Spania har imidlertid ikke

   Artikkel
  • Leseferdigheter og tallforståelse

   Norske voksne har gode ferdigheter

   Publisert:

   størst og minst andel av den voksne befolkningen på et av de to øverste ferdighetsnivåene. Frankrike, Italia, Kypros og Spania har imidlertid ikke

   Statistikk
  • Ferdigheter i voksenbefolkningen

   Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

   Publisert:

   første resultatene viser at den voksne befolkningen i snitt har leseferdigheter som ligger på nivå 3, som å ha lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1 Norge Sverige Danmark 1Utenlandsfødte for Sverige. Tyrkia 10 696 43 909 32 379 Polen 67 339 72 865 28 043 Irak

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   . Hele befolkningen 79,9 78,5 74,4 Innvandrere1 67,9 57,0 54,6 Av dette Norden 82,6 65,4 63,9 EU

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall Norge Sverige Danmark Tyrkia 6 046 28 450 28 011 Polen 4 764 15 598 3 677 Irak 7

   Artikkel
  • Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

   Arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   i underkant av 60 prosent av nivået til hele befolkningen i aldersgruppen 20-50 år

   Publikasjon
  • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

   Størst studentøkning på høyere grad

   Publisert:

   . Det tilsvarende tallet for høyere grad var 59 prosent. Drøye 30 prosent av befolkningen som er 16

   Statistikk