Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 165 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 17,7 års skolegang i Norge - 16,4 i OECD

   Publisert:

   ... I 1998 hadde 25,8 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. Gjennomsnittet i OECD-landene var 23 prosent. I overkant av 56 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år har fullført utdanning på videregående skolenivå. For OECD er gjennomsnittet 59,9 prosent

   Artikkel
  • Norsk standard for utdanningsgruppering

   Høringsnotat

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 110 Målform

   Publikasjon
  • Utdannningsnivå og inntektsnivå henger ikke alltid sammen

   Publisert:

   bruttoinntektsnivået. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som

   Artikkel
  • NUS2000

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 36 Målform

   Publikasjon
  • 85 prosent flere utenlandsstudenter

   Publisert:

   søkes i landenes beskjedne befolkningstall. I små land vil utdanningstilbudet være begrenset, og for mange vil det stor andel av befolkningen har fullført en utdanning på dette nivået. I aldersgruppene 25-44

   Artikkel
  • Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene mellom ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn. Forfatter: Marianne

   Artikkel
  • Med utdanning i bagasjen?

   Publisert:

   . Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge. Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge

   Artikkel
  • Meget høyt utdanningsnivå i Norge

   Publisert:

   høyt utdanningsnivå sammenlignet med de fleste andre OECD-land. Om lag 85 prosent av befolkningen i Norge, i aldersgruppen 25-64. Om lag 85 prosent av befolkningen i Norge, i aldersgruppen 25-64 år, hadde utdanning på videregående skolenivå eller

   Artikkel
  • Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2001

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti Emner KOSTRA, Metoder og dokumentasjon Antall sider 126 Målform

   Publikasjon
  • Over dobbelt så mange utenlandsstudenter

   Publisert:

   søkes i landenes beskjedne befolkningstall. I små land vil utdanningstilbudet være begrenset, og for mange vil det stor andel av befolkningen har fullført en utdanning på dette nivået. 25 prosent av alle nordmenn i aldersgruppen 25-64 år har fullført en

   Artikkel
  • Utdanningsnivå, 2000

   Publisert:

   utdanningsnivået varierer mellom kommunene i Norge. Oversikten viser andelen av befolkningen som er 16. Oversikten viser andelen av befolkningen som er 16 år og over som har fullført en utdanning på universitets- eller

   Artikkel
  • Omlegging av folkehøgskolestatistikk

   Omlegging til elektronisk rapportering

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolkning- og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 30 Målform

   Publikasjon
  • En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning

   Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999

   Publisert:

   Notater 2002/53 Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999 En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens. Om publikasjonen Tittel En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning

   Publikasjon
  • Education attainment and fertility pattern among Norwegian women

   Publisert:

   Notater 2002/18 Education attainment and fertility pattern among Norwegian women Publisert: 15. oktober 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Norge har et høyt utdanningsnivå

   Publisert:

   høyt utdanningsnivå. Høsten 2000 hadde om lag 86 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på videregående skolenivå eller. Sammenlignet med de fleste andre OECD-land har Norge et meget høyt utdanningsnivå. Høsten 2000 hadde om lag 86 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på videregående skolenivå eller

   Artikkel