Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 83 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 17,7 års skolegang i Norge - 16,4 i OECD

   Publisert:

   ... I 1998 hadde 25,8 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. Gjennomsnittet i OECD-landene var 23 prosent. I overkant av 56 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år har fullført utdanning på videregående skolenivå. For OECD er gjennomsnittet 59,9 prosent

   Artikkel
  • 85 prosent flere utenlandsstudenter

   Publisert:

   søkes i landenes beskjedne befolkningstall. I små land vil utdanningstilbudet være begrenset, og for mange vil det stor andel av befolkningen har fullført en utdanning på dette nivået. I aldersgruppene 25-44

   Artikkel
  • Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene mellom ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn. Forfatter: Marianne

   Artikkel
  • Med utdanning i bagasjen?

   Publisert:

   . Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge. Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge

   Artikkel
  • Over dobbelt så mange utenlandsstudenter

   Publisert:

   søkes i landenes beskjedne befolkningstall. I små land vil utdanningstilbudet være begrenset, og for mange vil det stor andel av befolkningen har fullført en utdanning på dette nivået. 25 prosent av alle nordmenn i aldersgruppen 25-64 år har fullført en

   Artikkel
  • Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

   Publisert:

   (1998): NIFUs sluttrapport "I MÅL? Evaluering av Reform -94". Mona Raabe er rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for befolknings- og

   Artikkel
  • - Treffsikre tiltak krever sikker viten

   Publisert:

   : - Når vi vet at en tredel av Norges voksne befolkning har dårlig lesekompetanse, trenger vi mer sikker viten slik at vi kan sette inn de riktige tiltakene overfor de rette menneskene. Forfatter: - Når vi vet at en tredel av Norges voksne befolkning har dårlig lesekompetanse, trenger vi mer sikker viten slik at vi kan sette inn de riktige tiltakene overfor de rette menneskene. Forfatter

   Artikkel
  • Utdanning

   Publisert:

   høyere utdanning Over 22 prosent av befolkningen over 16 år, som vi har utdanningsopplysninger om, hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2001. Det er en økning på

   Artikkel
  • Fra Bondestudentar til Fiskerjenten

   Publisert:

   Utdanningseksplosjonen: Fra Bondestudentar til Fiskerjenten Publisert: 6. mars 2004 Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og man kan få inntrykk av at det nå er oppnådd likestilling på dette omr

   Artikkel
  • Utdanning

   Publisert:

   . Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også. Utdanningsnivået i befolkningen øker. Stadig flere kvinner er i økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også. Utdanningsnivået i befolkningen øker. Stadig flere kvinner er i

   Artikkel
  • Digitale skillelinjer er der fremdeles

   Publisert:

   ). I forhold til den voksne delen av befolkningen er det særlig viktig å analysere situasjonen, for eventuelt å situasjonen i den norske voksne befolkning når det gjelder visse sider av deres digitale kompetanse

   Artikkel
  • Flere tar utdanning - og stadig lengre

   Publisert:

   : 27. september 2005 Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt større andel av befolkningen som er under utdanning. En stor andel ungdom fortsetter i videregående opplæring, og aldri før har det

   Artikkel
  • Sosial bakgrunn betyr lite for frafallet i høyere utdanning

   Publisert:

   større likhet mellom systemene. Befolkningens høyeste utdanning - et definisjonsspørsmål? I "Befolkningens høyeste utdanning" av Tor Jørgensen, SSB, redegjøres det for et utredningsarbeid i SSB som har resultert i et forslag til endringer av definisjonene i statistikken om befolkningens

   Artikkel
  • Antall studenter i Europa øker

   Publisert:

   studentårskull i befolkningene. Forfatter: Anne Marie Rustad Holseter Tall fra OECD-publikasjonen Education at a Glance viser at antall studenter i Europa har hatt en bratt stigningskurve de siste 20 årene studentårskull i befolkningene. Forfatter: Anne Marie Rustad Holseter Dette er noe av det du kan lese om i artikkelen " Norge i Europa - statistikk, utdanningssystemer og

   Artikkel
  • - Bak apotekdisken, ikke foran tavla

   Publisert:

   utenlandsfødte foreldre, godt representert ved de høyere utdanningene, og har en like stor deltakelse som befolkningen i alt. Hva velger så høyere utdanningene, og har en like stor deltakelse som befolkningen i alt. Hva velger så de med innvandrerbakgrunn

   Artikkel