Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Transport og reiseliv (20)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 20 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Omnibusundersøkelse mars 2000

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2000/32 Dokumentasjonsrapport Omnibusundersøkelse mars 2000 Publisert: 9. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Omnibusundersøkelse mars 2000.

   Publikasjon
  • Camping - fordommer og fakta

   Publisert:

   . Når en deler inn befolkningen etter bostedstetthet ser en at andelen campere er

   Artikkel
  • Relativt lavt risikonivå i tafikken i Norge

   Publisert:

   . Risiko Det er flere måter å beregne risiko på. Tallet på drepte per 1 million innbyggere kan defineres som befolkningens helserisiko. Det er også vanlig å bruke tallet på

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 9 prosent av befolkningens daglige reiser i 2001. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at 5 prosent av befolkningen, godt i overkant av 200 000 mennesker, har søvnproblemer på grunn av støy

   Publikasjon
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . I 2005 foretok befolkningen i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen (alle transportmidler) var 11,1 km lang og tok 20 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2005

   Publikasjon
  • Vi ferierer oftest i Norden

   Publisert:

   . Det er flest yngre som reiser på tur om sommeren. De eldre reiser helst på en annen tid av året. Forfatter: Tom Granseth Om lag halvparten av Norges befolkning er sommerferiereise hvert år, og hver reisende person er på 1,3 reiser i gjennomsnitt. Dette er også snittet for befolkningen i alt

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2011

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen. Befolkningen foretok i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen var 12,0 km og tok 23 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2009. Transport

   Publikasjon
  • Færre unge omkommer i trafikken

   Publisert:

   gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes. Den gir opplysning om hvordan reiseaktiviteten

   Artikkel
  • Norsk turisme

   Publisert:

   ». I kapittel 2 settes fenomenet reising inn i et historisk perspektiv. Reising for fornøyelsens skyld, i hvert fall for det brede lag av befolkningen, er et relativt nytt fenomen og dermed et nytt forskningsfelt

   Publikasjon
  • Slik ferierte vi på 70-tallet

   Publisert:

   privatøkonomi og mer kultur for feriering. I 1974 var andelen som ikke reiste på ferietur, gått ned til en drøy firedel av befolkningen, mens det gjennomsnittlige antallet ferieturdager var steget til 17

   Artikkel
  • Trafikken tar flest liv i Hordaland

   Publisert:

   illustrere befolkningens risiko for å miste livet i veitrafikken er det behov for gode eksponeringsdata vært relativt uendret over tid. Folkemengde som grunnlag for å måle i hvilken grad befolkningen utsettes for ulykker, er ikke direkte knyttet opp mot befolkningens eksponeringstid i trafikken. Men tallet på

   Artikkel
  • Halvparten køyrer framleis på diesel

   Publisert:

   elbilar i 2016 lokalisert i dei fem største elbilkommunane: Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Asker. I dette året budde 25 prosent av befolkninga i dei same

   Artikkel
  • Dobbelt så mange bobiler på ti år

   Publisert:

   bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier Lund. På kommunenivå

   Artikkel
  • Dobbelt så mange bobiler på ti år

   Publisert:

   bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier Lund. På kommunenivå

   Artikkel
  • Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

   Publisert:

   . august 2019 Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest: Torstein Otterlei Fjørtoft / Geir Martin Pilskog Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som

   Artikkel