Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Transport og reiseliv (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 22 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Omnibusundersøkelse mars 2000

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2000/32 Dokumentasjonsrapport Omnibusundersøkelse mars 2000 Publisert: 9. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Omnibusundersøkelse mars 2000.

   Publikasjon
  • Langt færre dro på ferie i 2020

   Publisert:

   hjemmekontor, og vant med å ha digitale møter, sier rådgiver Guro Henriksen. Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bare i Norge 14.3 15.2 13.8 17.0 17.1 14.8 16.2

   Artikkel
  • Vi ferierte mer utenlands

   Publisert:

   størst andel av befolkningen som dro på feriereiser. Da var 92,5 prosent av nordmenn over 16 år på

   Artikkel
  • Mer kollektive byer

   Publisert:

   større vekst enn befolkningen i de store byområdene de siste årene? Endres personbilbruken. Til sammenligning har befolkningen i landet økt med 9,7 prosent i samme periode, til 5,3 millioner. Det betyr at

   Artikkel
  • Ulik prisutvikling for passasjertransport

   Publisert:

   priser bli fastsatt på et nivå som gjør dette til befolkningens foretrukne transportmetode

   Artikkel
  • Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

   Publisert:

   . august 2019 Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest: Torstein Otterlei Fjørtoft / Geir Martin Pilskog Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som

   Artikkel
  • Dobbelt så mange bobiler på ti år

   Publisert:

   bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier Lund. På kommunenivå

   Artikkel
  • Trafikken tar flest liv i Hordaland

   Publisert:

   illustrere befolkningens risiko for å miste livet i veitrafikken er det behov for gode eksponeringsdata vært relativt uendret over tid. Folkemengde som grunnlag for å måle i hvilken grad befolkningen utsettes for ulykker, er ikke direkte knyttet opp mot befolkningens eksponeringstid i trafikken. Men tallet på

   Artikkel
  • Dobbelt så mange bobiler på ti år

   Publisert:

   bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier Lund. På kommunenivå

   Artikkel
  • Halvparten køyrer framleis på diesel

   Publisert:

   elbilar i 2016 lokalisert i dei fem største elbilkommunane: Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Asker. I dette året budde 25 prosent av befolkninga i dei same

   Artikkel
  • Slik ferierte vi på 70-tallet

   Publisert:

   privatøkonomi og mer kultur for feriering. I 1974 var andelen som ikke reiste på ferietur, gått ned til en drøy firedel av befolkningen, mens det gjennomsnittlige antallet ferieturdager var steget til 17

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2011

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen. Befolkningen foretok i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen var 12,0 km og tok 23 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2009. Transport

   Publikasjon
  • Norsk turisme

   Publisert:

   ». I kapittel 2 settes fenomenet reising inn i et historisk perspektiv. Reising for fornøyelsens skyld, i hvert fall for det brede lag av befolkningen, er et relativt nytt fenomen og dermed et nytt forskningsfelt

   Publikasjon