Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Teknologi og innovasjon (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 32 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

   Publisert:

   måles digitale ferdigheter Digital Skills Indicator grupperer befolkningen i fire nivåer: 1) gode ferdigheter 2 observeres i befolkningens netthandelsvaner. Mer om forholdet mellom alder og utdanning Folk i de yngre aldersgruppene har i gjennomsnitt

   Artikkel
  • Handler privat innkvartering på nett

   Publisert:

   . Resultatene viser at 11 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har brukt slike digitale tjenester til å

   Artikkel
  • Færre problemer med datavirus

   Publisert:

   temaet nettsikkerhet. På tross av økt internettbruk, viser undersøkelsen at andelen av befolkningen i aldersgruppen 16–79 år som i besøker upassende nettsider, er alle opplevd av under 5 prosent av befolkningen de siste tolv månedene. Figur 1

   Artikkel
  • Innovasjon også i distrikter med lite forskning

   Publisert:

   nødvendigvis mye FoU, men befolkningens utdanning, næringsstrukturen og innslag av store enheter i nødvendigvis mye FoU, men befolkningens utdanning, næringsstrukturen og innslag av store enheter i

   Artikkel
  • Kunnskapsintensive næringer i Norge

   Publisert:

   større grad de seneste årene, på tvers av ulike næringer og sektorer. Dette gjelder også for Norges del. I 1970 var det om lag 6 prosent av befolkningen som hadde

   Publikasjon
  • Forskning og regionalt næringsliv

   Publisert:

   måte som ikke er gjort tidligere. Vi finner at FoU i næringslivet konsentrerer seg til regioner med en velutdannet befolkning og et relativt stort innslag av høyteknologiske næringer. Det jobber også næringslivet konsentrerer seg til regioner med en velutdannet befolkning og et relativt stort innslag av høyteknologiske næringer. Det jobber også

   Artikkel
  • Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

   Publisert:

   bruksmønster og teknologi. For eksempel viser undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene at halvparten av befolkningen

   Artikkel
  • FoU og innovasjon i norske regioner

   Publisert:

   strøk av landet der befolkningen er både velutdannet og av en viss størrelse og tetthet. Næringslivet i regionen har relativt flere sysselsatte innen næringsstruktur, enhetenes størrelse og befolkningens utdanningsnivå. Av disse faktorene er det befolkningens utdanning, både nivå

   Publikasjon
  • Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

   Publisert:

   strøk. Om det er leverandørenes vilje til å investere eller befolkningens vilje til å

   Artikkel
  • Mange innvandrere digitalt ekskludert

   Publisert:

   . Undersøkelsen Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett er en oppfølger til undersøkelsen IKT-ferdigheter i den norske befolkningen og rapporten Borger og bruker. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse (Gravdahl og Guthu, 2008

   Artikkel
  • Høy andel mobil- og nettbrukere i norden

   Publisert:

   . februar 2002 Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU-Møllerud Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU

   Artikkel
  • Skandinavia i teten

   Publisert:

   ført til betegnelsen informasjonssamfunnet. I dag er datateknologien integrert i de fleste deler av samfunnet, og i Norge har en stor andel av befolkningen nå tilgang til PC. Deretter fulgte Danmark og Nederland med 65 prosent av befolkningen, mens det var 50 prosent som hadde tilgang i Finland

   Artikkel
  • Genterapi, genmad og genpolitik

   Publisert:

   bønder endnu mere afvisende end befolkningen flest. Til en undersøgelse fra Norsk Senter for Bygdeforskning i 2004 angav 65 procent af de adspurgte bønder således at de var «svært negative - mønster i hvordan befolkningens opfattelse af risiko, moral og samfundsnytte bestemmer deres

   Artikkel
  • Et spørgsmål om viden?

   Publisert:

   længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden: Torben Hviid Nielsen Mange forventede længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden. Men så enkelt er det ikke

   Artikkel
  • Flere ser mere positivt på bioteknologi

   Publisert:

   opinionsundersøgelser deler ofte befolkningen i teknologioptimister og teknologipessimister. Norsk Monitor henregner spørgeskemaet med udbredt skepsis. Næste halvdelen af befolkningen forventer at den vil forværre vores livsform og er således

   Artikkel