Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Teknologi og innovasjon (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 34 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter

   Publisert:

   måle digital kompetanse i befolkningen i Europa. Metoden er utviklet av EU-organet DG Connect i samarbeid med EUs statistikkontor, Eurostat. Hvordan måles digitale ferdigheter? Digital Skills Indicator grupperer befolkningen i fire nivåer: 1) gode ferdigheter 2

   Artikkel
  • Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

   Publisert:

   bruksmønster og teknologi. For eksempel viser undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene at halvparten av befolkningen

   Artikkel
  • Tre av fire har handlet på nett det siste året

   Publisert:

   Befolkningens bruk av netthandel Tre av fire har handlet på nett det siste året Publisert: 4. januar 2017 75 prosent av nordmenn mellom 16 og 79. Forfatter: Torstein Otterlei Fjørtoft Figur 1 Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene har 59 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år handlet på nett i

   Artikkel
  • Tre av fire har handlet på nett det siste året - Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett i 2016, etter alder,kjønn og utdanning.

   Publisert:

   Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett i 2016, etter alder, kjønn og utdanning. Handlet på

   Artikkel
  • Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

   Publisert:

   strøk. Om det er leverandørenes vilje til å investere eller befolkningens vilje til å

   Artikkel
  • Kunnskapsintensive næringer i Norge

   Publisert:

   større grad de seneste årene, på tvers av ulike næringer og sektorer. Dette gjelder også for Norges del. I 1970 var det om lag 6 prosent av befolkningen som hadde

   Publikasjon
  • Færre problemer med datavirus

   Publisert:

   temaet nettsikkerhet. På tross av økt internettbruk, viser undersøkelsen at andelen av befolkningen i aldersgruppen 16–79 år som i besøker upassende nettsider, er alle opplevd av under 5 prosent av befolkningen de siste tolv månedene. Figur 1

   Artikkel
  • Mange innvandrere digitalt ekskludert

   Publisert:

   . Undersøkelsen Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett er en oppfølger til undersøkelsen IKT-ferdigheter i den norske befolkningen og rapporten Borger og bruker. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse (Gravdahl og Guthu, 2008

   Artikkel
  • Digital verden uten eldre kvinner

   Publisert:

   økt bruk av Internett, mot 26 prosent for hele befolkningen. Det er derfor grunn til å

   Artikkel
  • Satsinga på breiband verkar

   Publisert:

   . Statistikken IKT i hushalda gir tal for kor stor del av hushalda (og befolkninga) som har tilgang til Internett via breiband heime. Denne

   Artikkel
  • Genterapi, genmad og genpolitik

   Publisert:

   bønder endnu mere afvisende end befolkningen flest. Til en undersøgelse fra Norsk Senter for Bygdeforskning i 2004 angav 65 procent af de adspurgte bønder således at de var «svært negative - mønster i hvordan befolkningens opfattelse af risiko, moral og samfundsnytte bestemmer deres

   Artikkel
  • Flere ser mere positivt på bioteknologi

   Publisert:

   opinionsundersøgelser deler ofte befolkningen i teknologioptimister og teknologipessimister. Norsk Monitor henregner spørgeskemaet med udbredt skepsis. Næste halvdelen af befolkningen forventer at den vil forværre vores livsform og er således

   Artikkel
  • Et spørgsmål om viden?

   Publisert:

   længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden: Torben Hviid Nielsen Mange forventede længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden. Men så enkelt er det ikke

   Artikkel
  • Digitale skillelinjer er der fremdeles

   Publisert:

   ). I forhold til den voksne delen av befolkningen er det særlig viktig å analysere situasjonen, for eventuelt å situasjonen i den norske voksne befolkning når det gjelder visse sider av deres digitale kompetanse

   Artikkel
  • FoU og innovasjon i norske regioner

   Publisert:

   strøk av landet der befolkningen er både velutdannet og av en viss størrelse og tetthet. Næringslivet i regionen har relativt flere sysselsatte innen næringsstruktur, enhetenes størrelse og befolkningens utdanningsnivå. Av disse faktorene er det befolkningens utdanning, både nivå

   Publikasjon