Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Teknologi og innovasjon (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 32 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Skandinavia i teten

   Publisert:

   ført til betegnelsen informasjonssamfunnet. I dag er datateknologien integrert i de fleste deler av samfunnet, og i Norge har en stor andel av befolkningen nå tilgang til PC. Deretter fulgte Danmark og Nederland med 65 prosent av befolkningen, mens det var 50 prosent som hadde tilgang i Finland

   Artikkel
  • Høy andel mobil- og nettbrukere i norden

   Publisert:

   . februar 2002 Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU-Møllerud Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU

   Artikkel
  • Forskning og regionalt næringsliv

   Publisert:

   måte som ikke er gjort tidligere. Vi finner at FoU i næringslivet konsentrerer seg til regioner med en velutdannet befolkning og et relativt stort innslag av høyteknologiske næringer. Det jobber også næringslivet konsentrerer seg til regioner med en velutdannet befolkning og et relativt stort innslag av høyteknologiske næringer. Det jobber også

   Artikkel
  • Innovasjon også i distrikter med lite forskning

   Publisert:

   nødvendigvis mye FoU, men befolkningens utdanning, næringsstrukturen og innslag av store enheter i nødvendigvis mye FoU, men befolkningens utdanning, næringsstrukturen og innslag av store enheter i

   Artikkel
  • FoU og innovasjon i norske regioner

   Publisert:

   strøk av landet der befolkningen er både velutdannet og av en viss størrelse og tetthet. Næringslivet i regionen har relativt flere sysselsatte innen næringsstruktur, enhetenes størrelse og befolkningens utdanningsnivå. Av disse faktorene er det befolkningens utdanning, både nivå

   Publikasjon
  • Digitale skillelinjer er der fremdeles

   Publisert:

   ). I forhold til den voksne delen av befolkningen er det særlig viktig å analysere situasjonen, for eventuelt å situasjonen i den norske voksne befolkning når det gjelder visse sider av deres digitale kompetanse

   Artikkel
  • Genterapi, genmad og genpolitik

   Publisert:

   bønder endnu mere afvisende end befolkningen flest. Til en undersøgelse fra Norsk Senter for Bygdeforskning i 2004 angav 65 procent af de adspurgte bønder således at de var «svært negative - mønster i hvordan befolkningens opfattelse af risiko, moral og samfundsnytte bestemmer deres

   Artikkel
  • Flere ser mere positivt på bioteknologi

   Publisert:

   opinionsundersøgelser deler ofte befolkningen i teknologioptimister og teknologipessimister. Norsk Monitor henregner spørgeskemaet med udbredt skepsis. Næste halvdelen af befolkningen forventer at den vil forværre vores livsform og er således

   Artikkel
  • Et spørgsmål om viden?

   Publisert:

   længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden: Torben Hviid Nielsen Mange forventede længe at befolkningens skepsis til moderne bioteknologi skyldtes dens manglende viden. Men så enkelt er det ikke

   Artikkel
  • Satsinga på breiband verkar

   Publisert:

   . Statistikken IKT i hushalda gir tal for kor stor del av hushalda (og befolkninga) som har tilgang til Internett via breiband heime. Denne

   Artikkel
  • Digital verden uten eldre kvinner

   Publisert:

   økt bruk av Internett, mot 26 prosent for hele befolkningen. Det er derfor grunn til å

   Artikkel
  • Færre problemer med datavirus

   Publisert:

   temaet nettsikkerhet. På tross av økt internettbruk, viser undersøkelsen at andelen av befolkningen i aldersgruppen 16–79 år som i besøker upassende nettsider, er alle opplevd av under 5 prosent av befolkningen de siste tolv månedene. Figur 1

   Artikkel
  • Kunnskapsintensive næringer i Norge

   Publisert:

   større grad de seneste årene, på tvers av ulike næringer og sektorer. Dette gjelder også for Norges del. I 1970 var det om lag 6 prosent av befolkningen som hadde

   Publikasjon
  • Norsk mediebarometer

   Stor nedgang i avislesing og TV-seing

   Publisert:

   . Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter medietype og årPublisert 14 døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2014 til 2015. I 2015 leste 42 prosent av befolkningen

   Statistikk
  • Bruk av IKT i husholdningene

   Tre av ti har koblet seg på internett via Smart-TV

   Publisert:

   . IKT-bruk i befolkningenPublisert 6. september 2016 2010 2012 2014 2016 Andel av befolkningen 16-79 koble seg til internett med mobiltelefon og bærbar PC. 85 prosent av befolkningen mellom 16 og 79

   Statistikk