Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Svalbard (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 27 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Under polarhimmelen

   Publisert:

   fastlandet, men med mulighet for å merke av om de tilhører Svalbards befolkning. En grunnoppgave blir å

   Artikkel
  • Otium og negotium på 78 grader nord

   Publisert:

   selvfølgelig om Longyearbyen på Svalbard. Denne artikkelen handler om befolkningens holdninger til går inn for at det innføres lokaldemokrati i Longyearbyen " (St.meld. nr. 9 1999-2000:122). Nå gjenstår spørsmålet om befolkningen

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen omfatter derimot i liten grad en måling av befolkningens økonomiske levekår med unntak av noen finne gode nok muligheter i statistikken til å kunne identifisere "tilsvarende grupper på fastlandet". Befolkningen på Svalbard

   Artikkel
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   : 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet fritids- og kulturaktiviteter i Longyearbyen enn på fastlandet. Forfatter: Øyvin Kleven Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående

   Artikkel
  • Materielle levekår på Svalbard - sysselsatt, midlertidig og trangbodd

   Publisert:

   . desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen består av mer resurssterke personer enn befolkningen i Norge for øvrig. Den største forskjellen knytter seg til arbeidsmarkedet. Ni av ti personer over 16 år er i arbeid. Befolkningen i Longyearbyen har

   Artikkel
  • Ny konsumprisindeks for Svalbard

   Publisert:

   " utgjør omtrent 25 prosent av den totale forbruksandelen og er dermed den største forbruksposten for Svalbard-befolkningen

   Artikkel
  • Konsumprisindeksen for Svalbard opp

   Publisert:

   største forbruksposten for Svalbard-befolkningen. Samlet har varer og tjenester i konsumgruppen vist en prisvekst på 1,7 prosent

   Artikkel
  • Konsumprisvekst på Svalbard

   Publisert:

   største forbruksposten for Svalbard-befolkningen. Samlet viste varer og tjenester i konsumgruppen en prisvekst på 1,4 prosent

   Artikkel
  • Økte matvarepriser på Svalbard

   Publisert:

   Svalbard ble matvarer og transporttjenester dyrere for befolkningen, mens audiovisuelt utstyr bidro mest til å Svalbard ble matvarer og transporttjenester dyrere for befolkningen, mens audiovisuelt utstyr bidro mest til å

   Artikkel
  • Økt forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   å understreke at forbruksnivået ikke er kontrollert for andre egenskaper ved befolkningen, som for eksempel at befolkningen i Longyearbyen har et høyere utdanningsnivå enn i Norge for øvrig økende i Longyearbyen, mens andelen enpersonshusholdninger er økende på fastlandet. Imidlertid er befolkningens sammensetning fortsatt annerledes enn

   Artikkel
  • Godt klima for forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   . Samtidig har Svalbard fått et boligmarked med mulighet for privat boligbygging. De økonomiske rammebetingelsene for befolkningen er også under endring. Befolkningen i Longyearbyen har dessuten et generelt høyere utdanningsnivå enn befolkningen på fastlandet. Vi vet at høyere utdanning gjerne gir

   Artikkel
  • Kullet gull verdt for Svalbard

   Publisert:

   . Befolkningen er derfor knyttet til næringslivet i mye større grad enn det som er tilfelle på fastlandet både til den lokale befolkningen og til turister. Det kan være bedrifter i handelsnæringen, ulike servicebedrifter, bedrifter innenfor offentlig virksomhet osv

   Artikkel
  • Lavere skatter er mindre viktig

   Publisert:

   . Bor der for kortere tid Befolkningen i Longyearbyen skiller seg fra befolkningen

   Artikkel
  • Det gode liv - men ikke livet ut

   Publisert:

   . 90 prosent av befolkningen er i jobb, mange jobber mye, og de fleste har mer enn én jobb. 90 prosent av befolkningen er i jobb, mange jobber mye, og de fleste har mer enn én jobb

   Artikkel
  • Mildere på Svalbard

   Publisert:

   (Tot-N). Sammenliknet med tilsvarende befolkning på fastlandet er dette relativt

   Artikkel