Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

   Publisert:

   større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Offerbilder i endring

   Publisert:

   SSB analyse 2021/05 Offerbilder i endring Publisert: 25. mars 2021 Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent – og hvor de blir utsatt. Forfatter: Robin Håset Drager Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent

   Artikkel
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrig befolkning og 110 per tusen for norskfødte med innvandrerforeldre. Med andre ord er det en overrepresentasjon på over femti prosent i forhold til øvrig befolkning, der raten er 380 siktelser per tusen menn i alderen 15-24 år

   Artikkel
  • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Øvrig bosatt befolkning utgjorde 68 prosent av de siktede, mens personer som ikke var formelt bosatt i Norge utgjorde 12 prosent: Innvandrere og deres norskfødte barn har mye til felles med, men også noen betydelige ulikheter i forhold til resten av befolkningen

   Artikkel
  • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

   Publikasjon
  • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . Antallet i 2019 er 115 000 barn, som da utgjør 11,7 prosent av alle barn. Ser vi helt tilbake til 2006, har antall barn i befolkningen

   Artikkel
  • Flest høyt utdannede mottakere av arbeidsavklaringspenger jobber

   Publisert:

   forvente at andelen mottakere øker med alderen. Likevel ser vi at andelen i befolkningen som mottok arbeidsavklaringspenger synker blant de eldste ta ut alderspensjon fra 62 år. I tillegg viser statistikk over uføretrygdede at det er forholdsvis store deler av befolkningen som er

   Artikkel
  • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

   Publisert:

   . 26 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet (svarer 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10 kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv

   Artikkel
  • Livskvalitet i lavinntektsgrupper

   Publisert:

   . Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen

   Artikkel
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   : 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Svak inntektsutvikling for uføre

   Publisert:

   fast at inntektene blant uføre er langt jevnere fordelt enn i befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Folk deltar mer politisk

   Publisert:

   økende i befolkningen, og det tas i bruk nye virkemidler for å påvirke samfunnsutviklingen mye av den politiske deltakelsen på digitale plattformer, og 15 prosent av befolkningen har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på internett

   Artikkel
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Omtrent en av fire. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Levekårsundersøkelsen om

   Artikkel
  • Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

   Publisert:

   . Straffede for rusmiddellovbrudd utgjorde rundt 3 promille av befolkningen i 2019, som vist i figur 2. Andelen av befolkningen straffet for tyveri har blitt mindre over en lengre periode og utgjorde i 2019 under 1 av 1000 innbyggere, halvparten så

   Artikkel
  • Skigåing har blitt mindre populært

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen viser at mange tradisjonelle friluftsaktiviteter har fått en lavere oppslutning i befolkningen det siste tiåret. En av disse aktivitetene er skigåing. Andelen av befolkningen som har vært på

   Artikkel