Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

   Publisert:

   Gjennomsnittlig årlig vekst i BNP per innbygger i Øst- og Vest-Europa. 1970-1993 og 1994-2012. BNP i kjøpekraftsjusterte USD. Prosent1 1970-1993 1994-2012 1Vest-Europa er Belgia, Danmark, Finland, F

   Artikkel
  • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

   Publisert:

   Gjennomsnittlig årlig vekst i forventet levealder i Øst- og Vest-Europa. 1961-1993 og 1994-2012. År1 1961-1993 1994-2012 1Vest-Europa er Belgia, Frankrike, Hellas, Island, Norge, Portugal og Sveits.

   Artikkel
  • Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar

   Publisert:

   De Castbergske barnelover 100 år Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar Publisert: 4. februar 2015 I 1907 publiserte Statistisk sentralbyrå en rapport som omhandlet omfanget av, og livsvilkårene t

   Artikkel
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 136 Ungdoms levekår Publisert: 10. juni 2013 I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, f

   Publikasjon
  • Likere deling av foreldrepermisjonen

   Publisert:

   , Rapporter 18/2010, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/utradisjonell-likestilling ) Lappegård, Trude og Randi kjønn (LOGG) 2007 , Rapporter 18/2010, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/utradisjonell-likestilling ) Moafi

   Artikkel
  • Småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Holdninger til fedrekvote Småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote Publisert: 7. mars 2012 Fedrekvoten har bred støtte blant både mødre og fedre, viser Barnetilsynsundersøkelsen

   Artikkel
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

   Publisert:

   . Men innvandrerfamiliene har i noen grad dårligere boliger (mer råte og støy) enn gjennomsnittet av befolkningen. Andelen innvandrere og etterkommere som er gift eller samboende er minst like stor som i befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrerkvinner i jobb mer likestilte

   Publisert:

   . Innvandrere mer ensomme Innvandrere er mer ensomme enn gjennomsnittet i befolkningen. Mens 2 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene i hele befolkningen svarte at de ofte var ensomme (i 1998

   Artikkel
  • Nå vet vi mer om innvandrerne i Norge

   Publisert:

   . februar 2008 Visste du at innvandrerbefolkningen ikke er mer utsatt for vold og trusler enn befolkningen sett under ett sekulær som befolkningen ellers. Forfatter: Kristin Henriksen Visste du at innvandrerbefolkningen ikke er mer utsatt for vold og trusler enn befolkningen sett under ett

   Artikkel
  • Store variasjoner i levekår

   Publisert:

   nærmer seg befolkningen i alt, mens nivået blant innvandrerne i andre kommuner ligger langt under denne sysselsettingsgraden nærmer seg befolkningen i alt, mens nivået blant innvandrerne i andre kommuner ligger langt under denne sysselsettingsgraden

   Artikkel
  • Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land

   Publisert:

   Rapporter 2010/06 Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land Publisert: 16. februar 2010 SSB la våren 2008 frem resultatene fra Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (Blom

   Publikasjon
  • Barns levekår før og nå

   Publisert:

   (Aktuelle befolkningstall, Familier og barn 1. januar 2000, 12/2000). Det å ha søsken har vært det vanligste i lang tid sier bare noe om den voksne befolknings kontakt med nære slektninger, men en kan anta at hvis foreldre har kontakt med nære slektninger, så har også barna

   Artikkel
  • Hvor langt strekker familiens ansvar seg?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar, i syv europeiske land Hvor langt strekker familiens ansvar seg? Publisert: 9. mars 2009 Hvem skal ha hovedansvaret for å d

   Artikkel
  • Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere

   Publisert:

   år og over i befolkningen. Andelen personer 67 år og over i befolkningen vil øke fra 13 prosent i dag og til et sted mellom 15 og 28 prosent i 2050. Befolkningsframskrivning I Statistisk sentralbyrås (SSBs) modell framskrives befolkningen etter alder og kjønn ett

   Artikkel
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 093 Ungdoms levekår Publisert: 15. desember 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen beskriver ulike sider ved

   Publikasjon