Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

   Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

   Publisert:

   Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen

   Publikasjon
  • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

   Publisert:

   Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17 norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Publikasjon
  • Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen

   Publisert:

   Innvandreres helse Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Publisert: 10. september 2008 Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen

   Artikkel
  • Livskvalitet blant innvandrere

   En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Publisert:

   med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

   Publikasjon
  • Slik er livet for norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   på mange områder mer på befolkningen generelt enn på foreldregenerasjonen. Men den yngre generasjonen opplever ofte diskriminering og har lavere tillit til andre mennesker. Forfatter befolkningen generelt enn på foreldregenerasjonen. Men den yngre generasjonen opplever ofte diskriminering og har lavere tillit til andre mennesker. Forfatter

   Artikkel
  • Forskjellen på kvinner og menn i Europa

   Publisert:

   (Latvia 18 prosent, Litauen 17 prosent og Estland 13 prosent). Bare i Luxembourg, Malta og Sverige er det flere menn enn kvinner i befolkningen

   Artikkel
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

   Publikasjon
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   ://www.ssb.no/fodte (Lest: 23.01.2017) SSB (2016). Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2015 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom/aar/2016

   Artikkel
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-2015 Antall uker Antall dager Antall uker samlet foreldreper

   Artikkel
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Typisk europeisk ungdom?

   Publisert:

   Typisk europeisk ungdom? Publisert: 28. september 2015 Hva er forskjellen på å være ung i Norge og resten av Europa? Hvordan lever egentlig en gjennomsnittlig 25-åring i Norge? Det europeiske statisti

   Artikkel
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

   Publisert:

   . Sammenligninger av ulike aspekter ved befolkningens helse må sees i lys av historien. I OECDs publikasjon «How Was Life. Utvikling i levealder i Europa siden 1961 Forventet levealder for befolkningen i et land gir oss, kanskje mer enn noe annet

   Artikkel