Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 431 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mer bekymring og mindre glede etter korona-tiltakene - Tilfredshet med livet. Prosent og gjennomsnitt

   Publisert:

   ) tilfredshet med livet Middels (6-8) tilfredshet med livet Høy (9-10) tilfredshet med livet Gjennomsnitt Antall svar Befolkningen i alt 21 51 28 7,1 4 790 22 52

   Artikkel
  • Mer bekymring og mindre glede etter korona-tiltakene - Personer man kan regne med ved store personlige problemer. Prosent.- SSB

   Publisert:

   færre personer 3 eller flere personer Antall svar Befolkningen i alt 23 77 4 786 22 78 12 617 Yrkesaktive 21 79 2 981 19 81 8 184 Arbeidsledige 49 51 81 39 61 278 Pensjonister 20 80 868 22 78 2 005 Personer over 65

   Artikkel
  • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre 1.0 2.0 Innvandrere 63.00 43.00 Befolkningen ellers 36.00

   Artikkel
  • Færre fekk tiltak frå barnevernet

   Publisert:

   28 til 27 per 1 000 barn med tiltak. I befolkninga var det i 2019 omtrent 75 500 innvandrarar i aldersgruppa 0-17

   Artikkel
  • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

   Publisert:

   både resten av befolkningen og med voksne norskfødte av innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjellen fremtredende økonomiske vansker og dårlige boforhold, sammenlignet med både resten av befolkningen og med voksne

   Artikkel
  • 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

   Publisert:

   stønad per mottaker 15 prosent høyere enn i befolkningen ellers. Utbetalingene til sosialhjelp har høy andel sosialhjelpsmottak. I 2017 var det mer enn dobbelt så mange innvandrere fra Asia som fra Afrika i befolkningen, mens tallet på

   Artikkel
  • Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

   Publisert:

   . Det er likevel enkelte grupper som i større grad opplever fattigdomsproblemer enn befolkningen generelt, slik som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavinntektsgrupper og enslige forsørgere. Det har vært en betydelig levekårsutfordringer enn barnefamilier generelt eller befolkningen generelt? 1 av 4 barnefamilier med lav inntekt mangler minst ett materielt gode De aller fleste har råd til å

   Artikkel
  • Styrketrening stadig mer populært

   Publisert:

   . Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

   Publisert:

   tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017 dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer

   Publikasjon
  • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

   Publisert:

   SSB analyse 2019/26: Gruppekriminalitet blant innvandrere og i resten av befolkningen Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre Publisert: 28. august 2019 Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen

   Artikkel
  • Flere unge uføre

   Publisert:

   . 2015-2018. Prosent av befolkningen Figur 1. Uføretrygdede etter alder. 2015-2018. Prosent av befolkningen 2015 2016 2017 2018 18-67 her vi finner den svakeste økningen siden 2015. Figur 2. Uføretrygdede 18-29 år, etter fylke. 2015-2018. Prosent av befolkningen Figur 2

   Artikkel
  • Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

   Publisert:

   Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold Publisert: 25. mars 2019 9 prosent av den voksne befolkningen oppga i større enn i de to foregående undersøkelsene. 9 prosent av den voksne befolkningen oppga i

   Artikkel
  • Flere personer utsatt for bedrageri

   Publisert:

   løpet av 2018, viser nye tall fra statistikken Ofre for anmeldte lovbrudd. Det tilsvarer at 2,7 prosent av den norske befolkningen anmeldte å år 4,6 prosent av denne aldersgruppen i befolkningen. Blant de aller yngste har antall ofre

   Artikkel
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Metoder for sosial rapportering

   Publisert:

   . Sosial rapportering kan defineres som et system for innsamling, presentasjon og analyse av data om befolkningens velferd

   Publikasjon