Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

   Publisert:

   . Straffede for rusmiddellovbrudd utgjorde rundt 3 promille av befolkningen i 2019, som vist i figur 2. Andelen av befolkningen straffet for tyveri har blitt mindre over en lengre periode og utgjorde i 2019 under 1 av 1000 innbyggere, halvparten så

   Artikkel
  • Folk deltar mer politisk

   Publisert:

   økende i befolkningen, og det tas i bruk nye virkemidler for å påvirke samfunnsutviklingen mye av den politiske deltakelsen på digitale plattformer, og 15 prosent av befolkningen har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på internett

   Artikkel
  • Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd

   Publisert:

   størst reduksjon i aldersgruppene fra 18-20 år og opp til 40-49 år. Dette bidrar til en ytterligere nedgang i andelen av den voksne befolkningen i alderen 18 år og over som

   Artikkel
  • Skigåing har blitt mindre populært

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen viser at mange tradisjonelle friluftsaktiviteter har fått en lavere oppslutning i befolkningen det siste tiåret. En av disse aktivitetene er skigåing. Andelen av befolkningen som har vært på

   Artikkel
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   øking av utvalget for undersøkelsen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   : 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

   Publisert:

   . 26 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet (svarer 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10 kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Omtrent en av fire. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Levekårsundersøkelsen om

   Artikkel
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre 1.0 2.0 Innvandrere 63.00 43.00 Befolkningen ellers 36.00

   Artikkel
  • 1 av 10 er uføretrygdet

   Publisert:

   uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert

   Artikkel
  • Færre fekk tiltak frå barnevernet

   Publisert:

   28 til 27 per 1 000 barn med tiltak. I befolkninga var det i 2019 omtrent 75 500 innvandrarar i aldersgruppa 0-17

   Artikkel
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på

   Artikkel
  • Hvem utsetter alderspensjon?

   Publisert:

   . Bosatte personer uten alderspensjon i 2019¹, etter alder og utdanning. Prosent av befolkningen 1 Innvandrere er ikke inkludert. Figur 1. Bosatte personer uten alderspensjon i 2019¹, etter alder og utdanning. Prosent av befolkningen Prosent av befolkningen Universitets- og høgskoleutdanning 0.8

   Artikkel