Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   levekår for den generelle befolkningen. Undersøkelsen omfatter over 8 000 innvandrere i alderen 16 til 74 år fra tolv av de levekår i befolkningen generelt. Datainnsamlingen foregikk enten ved personlig møte med respondenten eller over telefon

   Publikasjon
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Syk, fattig og ensom?

   Publisert:

   , dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på, dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   økt omtrent like mye som befolkningen (Helsedirektoratet, 2015). Dette utgjør en årlig vekst på i gjennomsnitt 2 milliarder kroner i perioden 2005

   Artikkel
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

   En litteraturstudie

   Publisert:

   øvrige befolkningen? Hva forklarer eventuelle forskjeller? Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-2015 Antall uker Antall dager Antall uker samlet foreldreper

   Artikkel
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   ://www.ssb.no/fodte (Lest: 23.01.2017) SSB (2016). Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2015 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom/aar/2016

   Artikkel
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet

   Publisert:

   /befolkning/statistikker/innvgrunn Artikkelen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Unge kvinner trener mest teknologisk

   Publisert:

   månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er

   Artikkel
  • Opphopning av dårlige levekår

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

   Publisert:

   , dårlig helse og lite sosial kontakt kan føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   Publikasjon
  • Vi trener mer enn før

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon