Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 453 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

   Publisert:

   . Som hovedregel skal alle med opphold over 6 måneder registreres som bosatt. Lukk befolkningen, nettopp for å kunne si noe om innvandrerbakgrunn og graden av overrepresentasjon basert på andeler i befolkningen totalt sett

   Artikkel
  • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter

   Statistikk
  • Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

   Publisert:

   sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på ulik for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med øvrig befolkning. Lukk for innvandringskategori og lavinntekt, og her ser vi at

   Artikkel
  • Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn

   Publisert:

   også kraftig overrepresentert blant lavinntektshusholdninger, og inntektsmobiliteten er klart mindre i denne gruppen enn i resten av befolkningen tilhører befolkningen eksklusive innvandrere (56 prosent). Figur 1. Andel voksne i lavinntektshusholdninger med barn, etter prioritert arbeidsstyrkestatus og innvandringskategori, november 2019 Vis som figur Vis som tabell

   Artikkel
  • Barna som vokser opp i lavinntekt

   Publisert:

   . Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på opplysninger hentet inn fra Skatteetaten, NAV år, og deretter definerer alle dem med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet for befolkningen i samme periode, som en lavinntektshusholdning. For å

   Artikkel
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2021

   Publisert:

   kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper

   Publikasjon
  • Store sosiale forskjeller i livskvalitet

   Publisert:

   år for andre gang en nasjonal undersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen kartlegger hvordan befolkningen i Norge har det. Den har. – Undersøkelsen viser at livskvalitet varierer mye i den norske befolkningen. Noen få grupper skiller seg ut med svært

   Artikkel
  • Livskvalitet i Norge 2021

   Publisert:

   undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Åpne og les publikasjonen i PDF (1.7 MB) Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

   Publisert:

   større nedgang i livskvalitet enn resten av landet. 21 prosent av befolkningen svarer at de har undersøkelsen om livskvalitet Norge. Tilfredsheten i befolkningen er lavere i 2021 enn i 2020

   Artikkel
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Unge innvandrere sjeldnere på AAP

   Publisert:

   Unge innvandrere sjeldnere på AAP Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers løpet av 2020 var 165 700 personer eller 4,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år

   Artikkel
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk
  • Uføretrygdede

   Publisert:

   Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • 370 000 uføre i 2020

   Publisert:

   . Prosent av befolkningen 2019 og 2020 Vis som figur Vis som tabell Kilde: Statistisk sentralbyrå. Selv om det kom færre nye åringene som ikke er uføre, og også godt over gjennomsnittet i befolkningen på 11,2 prosent. I løpet av en femårsperiode har andelen

   Artikkel
  • Alderspensjonister

   Publisert:

   Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge kjønn og landbakgrunn Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk