Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 452 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

   Publisert:

   (63 537 personer i alt) den samme andel av befolkningen som i 1983, mot 0,6 prosent (24 828) i 1960

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1989

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn gir et oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har for befolkningens levekår, fordelingen av

   Publikasjon
  • Offentlige stønader til husholdninger

   En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

   Publisert:

   økonomien hvis endringer i arbeidsledigheten slår sterkt ut i disse stonadene. På lang sikt vil endringer i befolkningens sammensetning etter alder samt

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1993

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår

   Publikasjon
  • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

   Publisert:

   . Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter

   Artikkel
  • Sakker ungdommen akterut?

   Publisert:

   økonomiske problemer enn andre. Det ser ut til at flere unge er utsatte for vold enn tidligere, og den mentale helsen har utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad / Mette Ryen / Kari-Mette Roalsø

   Artikkel
  • Ungdoms levekår i 1990-årene

   Publisert:

   Statistiske analyser 015 Ungdoms levekår i 1990-årene Publisert: 14. februar 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Ungdoms levekår i1990-årene gir en

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge

   Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

   Publikasjon
  • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

   Publisert:

   økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter: Karl-Gerhard Hem / Arne H

   Artikkel
  • Innvandrerbarn i barnevernet

   Publisert:

   åtte av ti barnevernsklienter. Sett i forhold til befolkningen under 20 år, var det 17 pr. 1 000 "norske" barn som mottok barnevernstiltak

   Publikasjon
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   . Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere dårligere enn i befolkningen ellers. Forfatter: Arnt Even Hustad Åpne og les artikkelen i PDF (10.3 MB

   Artikkel
  • Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt

   Publisert:

   : 1. oktober 1999 Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis (10.7 MB) Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis

   Artikkel
  • Den første levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikk mot år 2000: 1978-1979 Den første levekårsundersøkelsen Publisert: 6. oktober 1999 Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten: Arne Andersen Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten. Det viste den første levekårsundersøkelsen fra 1973/74

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger

   Artikkel