Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (16)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (16)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 16 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter

   Statistikk
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk
  • Uføretrygdede

   Publisert:

   Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Alderspensjonister

   Publisert:

   Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge kjønn og landbakgrunn Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge

   Statistikk
  • Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen 12.05.2021 Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen

   Statistikk
  • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer Har skrevet innlegg på Internett for å), gjennomsnittsskår 7,7 7,4 7,4 7,8 8,1 7,5 7,9 Antall personer som svarte 6 035 732 1 848 2 280 1 175 3 151 2 884 Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på

   Statistikk
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen. Statistikken dekker omsorgsarbeid

   Statistikk
  • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens kontakt med familie, venner og naboer. Andel med to eller færre personer de kan regne med hvis personlige problemer Statistikken kartlegger sosial kontakt med familie, venner og naboer for ulike grupper i befolkningen

   Statistikk
  • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   . Statistikken gir oversikt over befolkningens fysiske og psykiske helse, symptomer, funksjonsevne, omsorgsbehov og bruk av helse- og omsorgstjenester fordelt på levekårsundersøkelsen om helse og representerer et tverrsnitt av befolkningen.

   Statistikk
  • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger vold, trusler, tyveri og skadeverk i ulike grupper av den voksne befolkningen

   Statistikk
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk
  • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

   Mer ressurser og økt aktivitet

   Publisert:

   . SSB har sammenliknbar statistikk tilbake til 2005, og nivået i 2012 er det høyeste som er målt. Relativt til befolkningen har imidlertid

   Statistikk
  • Levekår blant innvandrere (opphørt)

   Bedre boligstandard blant innvandrerne

   Publisert:

   . Større arbeidsmiljøproblemer Andelen sysselsatte blant innvandrerne var 57 prosent mot 75 prosent i befolkningen under ett, og andelen midlertidig ansatte var respektive 23 prosent og 11 prosent. Lavest inntekt for somaliere og irakere Innvandrernes husholdningsinntekt etter skatt er markert lavere enn hos befolkningen under ett

   Statistikk