Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (7)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (7)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 7 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk
  • Boforhold, levekårsundersøkelsen

   Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

   Publisert:

   < Forrige 1 2 3 Neste > I alt 82 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier år er eierandelen noe lavere med 89 prosent, men fortsatt over gjennomsnittet for befolkningen som helhet

   Statistikk
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk
  • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

   Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive

   Publisert:

   Resultatene fra levekårsundersøkelsen 2014 viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har tilhørighet i den norske befolkningen. Resultatene viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har

   Statistikk
  • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

   Mer ressurser og økt aktivitet

   Publisert:

   . SSB har sammenliknbar statistikk tilbake til 2005, og nivået i 2012 er det høyeste som er målt. Relativt til befolkningen har imidlertid

   Statistikk
  • Levekår blant innvandrere (opphørt)

   Bedre boligstandard blant innvandrerne

   Publisert:

   . Større arbeidsmiljøproblemer Andelen sysselsatte blant innvandrerne var 57 prosent mot 75 prosent i befolkningen under ett, og andelen midlertidig ansatte var respektive 23 prosent og 11 prosent. Lavest inntekt for somaliere og irakere Innvandrernes husholdningsinntekt etter skatt er markert lavere enn hos befolkningen under ett

   Statistikk
  • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

   Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

   Publisert:

   . Sett i forhold til befolkningen hadde Finnmark og Oslo flest saker, med henholdsvis 63 og 61 saker per 1 000 innbyggere

   Statistikk