Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 343 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet

   Publisert:

   dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard Vrålstad Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard

   Artikkel
  • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet - Sosial kontakt blant innvandrere og i hele befolkningen.Etter opprinnelsesland. Prosent

   Publisert:

   Sosial kontakt blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent Hele befolkningen Innvandrere I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan

   Artikkel
  • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet - Boforhold blant innvandrere og i hele befolkningen. Etteropprinnelsesland. Prosent

   Publisert:

   Boforhold blant innvandrere og i hele befolkningen. Etter opprinnelsesland. Prosent Hele befolkningen Innvandrere I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan

   Artikkel
  • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

   Publisert:

   . De mest kostbare krisesentrene ligger naturlig nok i distrikter med liten befolkning, og der det også kan

   Artikkel
  • Eldre har svakere sosiale nettverk

   Publisert:

   Eldre har svakere sosiale nettverk Publisert: 21. november 2017 Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre. Samtidig er det de eldste som har størst grad av tillit til andre. Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre

   Artikkel
  • Få aktive medlemmer i politiske partier

   Publisert:

   Få aktive medlemmer i politiske partier Publisert: 14. november 2017 Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene

   Artikkel
  • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner. I befolkningen som helhet er 4 av 10 aktivt medlem i minst en tilsvarende nedgang i andelen aktive medlemmer, fra 18 til 15 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Åtte av ti går i skog og fjell

   Publisert:

   populære friluftsaktivitetene er kortere turer i nærområdet eller i skogen og på fjellet. Hele 84 prosent av befolkningen har Levekårsundersøkelsen 2017, som har kartlagt omfanget av friluftslivsaktiviteter i befolkningen de siste 12 månedene

   Artikkel
  • Forskjellen på kvinner og menn i Europa

   Publisert:

   (Latvia 18 prosent, Litauen 17 prosent og Estland 13 prosent). Bare i Luxembourg, Malta og Sverige er det flere menn enn kvinner i befolkningen

   Artikkel
  • Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene

   Publisert:

   . Dette tilsvarer at 2,9 prosent av befolkningen i Norge anmeldte å ha vært utsatt for lovbrudd i 2016. Tar vi

   Artikkel
  • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

   Publisert:

   øker i befolkningen, og innførte blant annet fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år

   Artikkel
  • Slik har vi det – 2017

   Publisert:

   . august 2017 I serien «Slik har vi det» har vi sammenlignet levekårene til ulike grupper i befolkningen. Er det slik at «alle har sitt», eller hoper det seg mer opp med levekårsutfordringer hos noen grupper? Hvem i befolkningen kommer generelt godt ut av det? Forfatter: Signe Vrålstad I serien «Slik har vi det

   Artikkel
  • Politiske ressurser og deltakelse

   Publisert:

   vår. Vi har sett på hvordan deltakelse på ulike arenaer der man kan påvirke samfunnets utvikling varierer mellom grupper i befolkningen. Forfatter vår. Vi har sett på hvordan deltakelse på ulike arenaer der man kan påvirke samfunnets utvikling varierer mellom grupper i befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Økonomiske ressurser

   Publisert:

   økonomisk ulikhet er lykkenivået i befolkningen høyere (Hellevik 2008). I Norge er det relativt små får inntekt etter skatt per forbruksenhet. I tillegg finner vi medianinntekten i befolkningen

   Artikkel
  • Trygghet

   Publisert:

   ? Utdanning Dataene for denne variabelen er hentet fra SSBs register for Befolkningens utdanningsnivå, og viser høyeste fullførte utdanning. Grunnskole? Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over. Undersøkelsen inngår i en

   Artikkel