Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 343 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fritid

   Publisert:

   sammen med om man er yrkesaktiv eller studerer, og hvor mye tid man bruker på slike aktiviteter. I internasjonal sammenheng er Norge blant landene der befolkningen har en god balanse mellom arbeid og fritid(Helsedirektoratet 2016). Omtrent halvparten av befolkningen er svært fornøyd med den fritiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker

   Artikkel
  • Bolig og nærmiljø

   Publisert:

   ? Utdanning Dataene for denne variabelen er hentet fra SSBs register for Befolkningens utdanningsnivå, og viser høyeste fullførte utdanning. Grunnskole befolkningen i alderen 16 år og over. Undersøkelsen inngår i en større europeisk undersøkelse og omhandler tema som helse, bolig, arbeid etc. Undersøkelsen

   Artikkel
  • Arbeidsmiljø

   Publisert:

   ? Utdanning Dataene for denne variabelen er hentet fra SSBs register for Befolkningens utdanningsnivå, og viser høyeste fullførte utdanning. Grunnskole er tallene hentet fra? Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   en rekke goder for enkeltmennesket. Samtidig er en høyt kvalifisert befolkning og større trygghet på arbeidsmarkedet. 27 prosent av befolkningen over 16 år har lav formell kompetanse

   Artikkel
  • Sosiale relasjoner

   Publisert:

   . Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert? Utdanning Dataene for denne variabelen er hentet fra SSBs register for Befolkningens utdanningsnivå, og viser høyeste fullførte utdanning. Grunnskole er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over. Undersøkelsen inngår i en større europeisk

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   . De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning. Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen

   Artikkel
  • Helse

   Publisert:

   – vurderer sin egen helse som god. Det er likevel et betydelig mindretall i befolkningen som opplever å ha. Begrensningene vurderes av personen som store eller moderate. Figur 2 I hele befolkningen er det 78 prosent som anser sin egen helse som god eller svært god

   Artikkel
  • Livskvalitet

   Publisert:

   . Vi har spurt et utvalg av befolkningen om det samme, om enn med en litt annen formulering. Forfatter: Signe Vrålstad «Hvordan går det?», «Korleis går det?», «Mo manná?», spørres det daglig i hele landet. Vi har spurt et utvalg av befolkningen om det samme, om enn med en litt annen formulering. Forfatter: Signe

   Artikkel
  • Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge

   Publisert:

   bruke og utvikle oss selv. På denne temasiden gir vi et samlet bilde av levekårene og livskvaliteten til den norske befolkningen områder med utvalgte indikatorer innenfor hvert område (se figur 1). Figur 1 Vi nøyer oss ikke med å gi tall for befolkningen som helhet, men sammenligner

   Artikkel
  • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

   Publisert:

   produsere helt grunnleggende statistikk over befolkningen og økonomien. Dette er problemer som må alle grupper i befolkningen dekket i statistikken. De vil komme med sine anbefalinger for hvordan dette kan gjøres både på

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Syk, fattig og ensom?

   Publisert:

   , dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på, dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   økt omtrent like mye som befolkningen (Helsedirektoratet, 2015). Dette utgjør en årlig vekst på i gjennomsnitt 2 milliarder kroner i perioden 2005

   Artikkel
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-2015 Antall uker Antall dager Antall uker samlet foreldreper

   Artikkel
  • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

   Publisert:

   ://www.ssb.no/fodte (Lest: 23.01.2017) SSB (2016). Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2015 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom/aar/2016

   Artikkel