Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 343 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

   Publisert:

   sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på ulik for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med øvrig befolkning. Lukk for innvandringskategori og lavinntekt, og her ser vi at

   Artikkel
  • Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn

   Publisert:

   også kraftig overrepresentert blant lavinntektshusholdninger, og inntektsmobiliteten er klart mindre i denne gruppen enn i resten av befolkningen tilhører befolkningen eksklusive innvandrere (56 prosent). Figur 1. Andel voksne i lavinntektshusholdninger med barn, etter prioritert arbeidsstyrkestatus og innvandringskategori, november 2019 Vis som figur Vis som tabell

   Artikkel
  • Barna som vokser opp i lavinntekt

   Publisert:

   . Datagrunnlaget dekker hele befolkningen, og bygger på opplysninger hentet inn fra Skatteetaten, NAV år, og deretter definerer alle dem med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet for befolkningen i samme periode, som en lavinntektshusholdning. For å

   Artikkel
  • Store sosiale forskjeller i livskvalitet

   Publisert:

   år for andre gang en nasjonal undersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen kartlegger hvordan befolkningen i Norge har det. Den har. – Undersøkelsen viser at livskvalitet varierer mye i den norske befolkningen. Noen få grupper skiller seg ut med svært

   Artikkel
  • Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

   Publisert:

   større nedgang i livskvalitet enn resten av landet. 21 prosent av befolkningen svarer at de har undersøkelsen om livskvalitet Norge. Tilfredsheten i befolkningen er lavere i 2021 enn i 2020

   Artikkel
  • Unge innvandrere sjeldnere på AAP

   Publisert:

   Unge innvandrere sjeldnere på AAP Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers løpet av 2020 var 165 700 personer eller 4,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år

   Artikkel
  • 370 000 uføre i 2020

   Publisert:

   . Prosent av befolkningen 2019 og 2020 Vis som figur Vis som tabell Kilde: Statistisk sentralbyrå. Selv om det kom færre nye åringene som ikke er uføre, og også godt over gjennomsnittet i befolkningen på 11,2 prosent. I løpet av en femårsperiode har andelen

   Artikkel
  • Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

   Publisert:

   gjennomførte i mars 2020 en omfattende undersøkelse av livskvaliteten i den norske befolkningen: økningen av covid-19 smitte i befolkningen og de omfattende tiltakene for å redusere smittespredningen

   Artikkel
  • Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

   Publisert:

   . Fra 2011 ble pensjonsalderen redusert fra 67 til 62 år. Om lag 30,6 prosent av den bosatte befolkningen i alderen 62-66 år har valgt å. Alderspensjonister 62-66 år i 2020, etter fylke. Prosent av befolkningen Vis som figur Vis som tabell Kilde

   Artikkel
  • Færre tyverier i pandemiåret 2020

   Publisert:

   befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd. I store deler av 2020 har samfunnet ses i sammenheng med at befolkningen i mindre grad har beveget og oppholdt seg i det offentlige rom. De

   Artikkel
  • Blir vi stadig mer ensomme?

   Publisert:

   på grunn av Korona-epidemien, tyder på at dette har endret seg. I 2012 var 7 prosent av befolkningen 18-79 av den voksne befolkningen oppga at de hadde følt seg ensomme mesteparten av eller hele tiden, omtrent samme andel som i Finland, Danmark, Nederland og

   Artikkel
  • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere - Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 2019- SSB

   Publisert:

   Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 20191 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Befolkningen for

   Artikkel
  • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

   Publisert:

   økt fra 36 til 45 prosent. Til sammenlikning har andelen innvandrere i befolkningen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • En av fem har det trangt økonomisk

   Publisert:

   økonomisk ved inngangen til pandemien. En av fem bor dyrt og har problemer med uforutsette utgifter 21 prosent av befolkningen (16 år og eldre klær (5 prosent) og ikke disponerer privatbil av økonomiske årsaker (5 prosent). Kun en liten andel av befolkningen oppgir at de ikke har råd til å spise

   Artikkel
  • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . Antallet i 2019 er 115 000 barn, som da utgjør 11,7 prosent av alle barn. Ser vi helt tilbake til 2006, har antall barn i befolkningen

   Artikkel