Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 328 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

   Publisert:

   . Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter

   Artikkel
  • Sakker ungdommen akterut?

   Publisert:

   økonomiske problemer enn andre. Det ser ut til at flere unge er utsatte for vold enn tidligere, og den mentale helsen har utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad / Mette Ryen / Kari-Mette Roalsø

   Artikkel
  • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

   Publisert:

   økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter: Karl-Gerhard Hem / Arne H

   Artikkel
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   . Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere dårligere enn i befolkningen ellers. Forfatter: Arnt Even Hustad Åpne og les artikkelen i PDF (10.3 MB

   Artikkel
  • Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt

   Publisert:

   : 1. oktober 1999 Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis (10.7 MB) Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis

   Artikkel
  • Den første levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikk mot år 2000: 1978-1979 Den første levekårsundersøkelsen Publisert: 6. oktober 1999 Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten: Arne Andersen Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten. Det viste den første levekårsundersøkelsen fra 1973/74

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger

   Artikkel
  • Levekår i endring

   Publisert:

   grunn av stigende boligpriser. Over halvparten av flytterne bor til leie. Det er langt mer enn i befolkningen ellers, der bare. Helseendring Helsetilstanden endrer seg langsomt slik den blir målt i befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Overflødighetshorn av kunnskap

   Publisert:

   . Her er kapitler om befolkning og familie, helse og omsorg, utdanning og arbeid, inntekt og forbruk, sosial trygghet, boforhold, sosial og politisk deltaking, fritid og kultur og kriminalitet. Forfatter. Her er kapitler om befolkning og familie, helse og omsorg, utdanning og arbeid, inntekt og forbruk, sosial trygghet, boforhold, sosial og politisk deltaking, fritid og kultur og kriminalitet. Forfatter

   Artikkel
  • På vei mot det gode samfunn?

   Publisert:

   Ny publikasjon På vei mot det gode samfunn? Publisert: 29. mars 2001 Hva mener befolkningen er det gode liv og det ideelle samfunn? Mens den rikeste tidelen av befolkningen er blitt stadig rikere, har noen av de fattigste gruppene i samfunnet sakket akterut de siste årene

   Artikkel
  • Samfunnet - bedre enn sitt rykte?

   Publisert:

   engasjere seg mer i politisk arbeid. Men bare 4 prosent av befolkningen ønsker å bruke mer tid til å drive med partiarbeid/kommunale verv, og hele 43 prosent ha sammenheng med generelle verdiendringer i befolkningen. Generelt har utviklingen på 1990-tallet

   Artikkel
  • Kriminalitetskontroll som industri

   Publisert:

   vært over 2,5 millioner fanger i Sovjetsamveldet den gang, på en befolkning rundt 200 millioner fangetallet for 1999 med antall voksne i befolkningen. Vi ser da at fangetallet pr. 100 000 voksne stiger til 956, altså nesten 1 prosent. USA holder også god

   Artikkel
  • Otium og negotium på 78 grader nord

   Publisert:

   selvfølgelig om Longyearbyen på Svalbard. Denne artikkelen handler om befolkningens holdninger til går inn for at det innføres lokaldemokrati i Longyearbyen " (St.meld. nr. 9 1999-2000:122). Nå gjenstår spørsmålet om befolkningen

   Artikkel
  • Hvor lenge vil det gode arbeidsmarkedet vare?

   Publisert:

   særlig den kvinnelige delen av denne aldersgruppen, tar i stadig større grad høyere utdanning. Dette bidrar sakte, men sikkert til at hele befolkningens døde om lag 1 prosent av befolkningen, og 0,5 prosent flyttet ut. Av dem som bodde i landet ved utgangen av 2000, var 1,3 prosent født i løpet av

   Artikkel