Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 73 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vil pensjonsreformens mål nås?

   Publisert:

   dempe veksten i Folketrygdens utgifter til alderspensjon, slik at statsfinansene styrkes etter hvert som aldringen av befolkningen gjør seg gjeldende. Det andre er å

   Artikkel
  • Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden

   Publisert:

   Pensjonsalder og befolkning Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden Publisert: 6. juni 2008 Med det nye pensjonssystemet må norske arbeidstakere jobbe lenger i fremtiden for å opprettholde nivået på pensjonen. Dette skyldes at levealderen til den norske befolkningen stadig blir

   Artikkel
  • Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060

   Publisert:

   . april 2008 Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på på alternative finansieringsmuligheter. Forfatter: Vibeke Oestreich Nielsen Åpne og les artikkelen i PDF Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling

   Publisert:

   . november 2007 Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom: Dennis Fredriksen / Kyrre Stensnes / Nils Martin Stølen Åpne og les artikkelen i PDF Aldringen av befolkningen vil i de neste

   Artikkel
  • Bli kjent med Kommune-Norge

   Publisert:

   nøkkeltall og detaljerte nøkkeltall . Under disse vignettene finner du befolkningstall, tall for kommunens tjenestetilbud og regnskapstall som er bearbeidet av SSB, blant annet ved å fordele utgifter på

   Artikkel
  • Ni av ti sier ja til bistand

   Publisert:

   . Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter. Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter

   Artikkel
  • Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

   Publisert:

   økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig vært tilstrekkelig til å hindre sentralisering. Tabell 1 viser utviklingen fra 1998 til 2006 med hensyn til hvordan befolkningen fordeler seg på

   Artikkel
  • Holdninger til norsk bistand

   Publisert:

   . 15 prosent av befolkningen mener at dette beløpet burde vært større, mens nesten halve (47 prosent) befolkningen synes at dette er et passe beløp. En av tre (32 prosent) synes derimot at beløpet burde ha vært mindre, samtidig som en meget liten gruppe

   Publikasjon
  • Flere ulikheter enn du tror

   Publisert:

   (ESSPROS - European System of Social Protection Statistics). Denne inndelingen er: Befolkning og inntektsfordeling Familier og barn Arbeidsledighet Sykdom

   Artikkel
  • Pensjonsreformens virkninger

   Publisert:

   følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer. Fremtidens alderspensjonister vil

   Artikkel
  • Et grånende Norge

   Betydningen av økt behov for eldreomsorg for makroøkonomi og offentlige finanser mot 2050

   Publisert:

   grånende Norge Publisert: 3. juli 2006 Aldringen av den norske befolkningen etter 2010 vil påvirkes av aldringen av befolkningen. Formålet med fremskrivningene er heller ikke at de skal vise de mest sannsynlige utviklingsforløpene, men å

   Publikasjon
  • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom?

   Publisert:

   tjenestetilbud til egen befolkning. Eksempler på slike problemer er den store utflyttingen av leger og sykepleiere fra Sør-Afrika og Ghana. Og per i dag er det

   Artikkel
  • Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd

   Publisert:

   . Høyt utgiftsbehov kan enten skyldes høye enhetskostnader eller høyt behov/etterspørsel i befolkningen. For eksempel vil en kommune med relativt mange gamle over 90

   Publikasjon
  • Makroøkonomiske virkninger av pensjonsreformer

   Beregninger basert på forslag fra Pensjonskommisjonen

   Publisert:

   . januar 2005 Videreføring av dagens velferdsordninger vil kreve betydelig skatteskjerpelse etter hvert som den norske befolkningen blir eldre. Behovet for å

   Publikasjon