Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 79 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner

   Publisert:

   dekke befolkningens behov for kommunale tjenester. Slike kostnader kalles utgiftsbehov

   Publikasjon
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   usikkert hvorvidt periodene er direkte sammenlignbare. Friskere eldre og usikkert framtidig behov Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste uendret. Pleie og omsorg i et internasjonalt perspektiv Framtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning er ikke et særnorsk fenomen. Også i mange

   Artikkel
  • Holdninger til norsk bistand 2010

   Publisert:

   – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. De siste ti årene har denne andelen ligget stabilt

   Publikasjon
  • Velferdsstaten trenger mange i arbeid

   Publisert:

   . Dette er en allmenn utfordring for alle velferdsstater, og den blir bare større i takt med at andelen eldre i befolkningen øker aldringen av befolkningen. Det aktualiserer også relevansen av helse som velferdsutfordring

   Artikkel
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester

   Fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050

   Publisert:

   år i Statistisk sentralbyrå, herunder spesialmodeller til å fremskrive befolkning (BEFREG), pensjonsutgifter (MOSART

   Publikasjon
  • Sju prosent av de statsansatte er innvandrere

   Publisert:

   øvrige befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene fra nye EU-land , har forsterket denne skjevheten dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt med hensyn til utdanning

   Artikkel
  • Vil pensjonsreformens mål nås?

   Publisert:

   dempe veksten i Folketrygdens utgifter til alderspensjon, slik at statsfinansene styrkes etter hvert som aldringen av befolkningen gjør seg gjeldende. Det andre er å

   Artikkel
  • Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden

   Publisert:

   Pensjonsalder og befolkning Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden Publisert: 6. juni 2008 Med det nye pensjonssystemet må norske arbeidstakere jobbe lenger i fremtiden for å opprettholde nivået på pensjonen. Dette skyldes at levealderen til den norske befolkningen stadig blir

   Artikkel
  • Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060

   Publisert:

   . april 2008 Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på på alternative finansieringsmuligheter. Forfatter: Vibeke Oestreich Nielsen Åpne og les artikkelen i PDF Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling

   Publisert:

   . november 2007 Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom: Dennis Fredriksen / Kyrre Stensnes / Nils Martin Stølen Åpne og les artikkelen i PDF Aldringen av befolkningen vil i de neste

   Artikkel
  • Bli kjent med Kommune-Norge

   Publisert:

   nøkkeltall og detaljerte nøkkeltall . Under disse vignettene finner du befolkningstall, tall for kommunens tjenestetilbud og regnskapstall som er bearbeidet av SSB, blant annet ved å fordele utgifter på

   Artikkel
  • Ni av ti sier ja til bistand

   Publisert:

   . Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter. Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter

   Artikkel
  • Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

   Publisert:

   økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig vært tilstrekkelig til å hindre sentralisering. Tabell 1 viser utviklingen fra 1998 til 2006 med hensyn til hvordan befolkningen fordeler seg på

   Artikkel
  • Holdninger til norsk bistand

   Publisert:

   . 15 prosent av befolkningen mener at dette beløpet burde vært større, mens nesten halve (47 prosent) befolkningen synes at dette er et passe beløp. En av tre (32 prosent) synes derimot at beløpet burde ha vært mindre, samtidig som en meget liten gruppe

   Publikasjon