Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 79 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

   Publisert:

   befolkningstallene er per 1/1, mens regnskapstallene er per 31/12, er befolkningstall per 1/1 år t framstilt som befolkning per 31/12 år t-1 i figurene i artikkelen aktører utenfor kommunen. Utviklingen i folkemengden i kommunen, og spesielt utviklingen i befolkningens alderssammensetning, vil ha betydning for kommunenes investeringer i barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, veier

   Artikkel
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   Publikasjon
  • Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

   Dobling av utgiftene til alderspensjoner

   Publisert:

   . Ut fra forventet utvikling i befolkningens alderssammensetting vil statens utgifter til alderspensjoner fortsette å stige sterkt i årene som kommer

   Statistikk
  • Statistikk som samfunnsbistand

   Publisert:

   spørsmål der de ser at dette er nødvendig. Slike kjerneundersøkelser er viktige fordi grunnleggende tall over befolkning og husholdningsbøker, dvs. en form for registre over befolkningen som bor i rurale strøk (rundt 60 prosent). Dette er materiale som inneholder mye informasjon som ellers

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

   Publisert:

   . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

   Publikasjon
  • Svært store overskudd etter år 2000

   Publisert:

   utland og økt andel av eldre mennesker i befolkningen. Inntektenes utvikling i perioden 1978-2013 har vært preget av at petroleumsaktivitet har gitt store mye. Viktigste årsak er sterk vekst i både offentlige ansatte og mottakere av stønader. En stadig aldrende befolkning gir ytterligere forventet vekst i

   Artikkel
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

   Publisert:

   tiårene fremover som følge av veksten i de eldres andel av befolkningen, se blant annet Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12:2012-2013), Holmøy og Nielsen (2008) og Holmøy og Strøm (2013b aldringen av befolkningen slår inn på statsbudsjettet for fullt. I så fall blir både innvandrere og ikke-innvandrere mer «lønnsomme» for staten. Vi har selv

   Artikkel
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger og at det fødes færre barn. Indikatorene knyttet til helse bygger. Svarene kan gi en indikasjon på befolkningens helsetilstand og vil også belyse potensialet for å øke eller unngå

   Artikkel
  • På jakt etter felles indikatorer for velferd

   Publisert:

   høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov

   Artikkel
  • Er det arbeid til alle i Norden?

   Publisert:

   . Kort oppsummert peker vi på en økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger, og at det fødes færre barn. Det vil både være færre som bidrar til å finansiere og til å fravær av inntekt. Det gjelder spesielt i en situasjon der en stadig større del av befolkningen er i det vi kan definere som yrkespassiv alder

   Artikkel
  • Størst utgiftsvekst innenfor innvandringsregulering

   Publisert:

   gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Bjørn Gran-Henriksen bjorn.gran-henriksen

   Artikkel
  • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

   Publisert:

   . Formålet med disse statistikkene er å gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Slik foregår

   Artikkel