Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (5)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (5)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 5 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

   Dobling av utgiftene til alderspensjoner

   Publisert:

   . Ut fra forventet utvikling i befolkningens alderssammensetting vil statens utgifter til alderspensjoner fortsette å stige sterkt i årene som kommer

   Statistikk
  • Den norske kirke

   Publisert:

   Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

   Statistikk
  • Kommunal vannforsyning

   Publisert:

   KOSTRA - kommunal vannforsyningPublisert 1. juli 2020 2017 2018 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning 84,9 84,8 84,4 -0,5 Lengde kommunalt ledningsnett (meter

   Statistikk
  • Kommunalt avløp - Om statistikken

   Publisert:

   Kommunalt avløp er en statistikk som beskriver ulike sider ved kommunal avløpssektor, som gebyrer, selvkostregnskap, avløpsnett, avløpsanlegg og tilknytning, oppfyllelse av rensekrav og slamdisponering. Statistikken er en del av den ordinære KOSTRA-publiseringen.

   Statistikk
  • Kommunalt avløp

   Publisert:

   KOSTRA - kommunalt avløpPublisert 12. oktober 2020 2017 2018 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal

   Statistikk