Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 59 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere ulikheter enn du tror

   Publisert:

   (ESSPROS - European System of Social Protection Statistics). Denne inndelingen er: Befolkning og inntektsfordeling Familier og barn Arbeidsledighet Sykdom

   Artikkel
  • Pensjonsreformens virkninger

   Publisert:

   følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer. Fremtidens alderspensjonister vil

   Artikkel
  • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom?

   Publisert:

   tjenestetilbud til egen befolkning. Eksempler på slike problemer er den store utflyttingen av leger og sykepleiere fra Sør-Afrika og Ghana. Og per i dag er det

   Artikkel
  • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

   Publisert:

   . november 2004 En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige både for de framtidige pensjonsutgiftene og størrelsen på den yrkesaktive befolkningen

   Artikkel
  • Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2004 Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt Publisert: 22. november 2004 Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en

   Artikkel
  • Små kommuner har høyest utgifter til primærlegetjenesten

   Publisert:

   legeårsverk per 10 000 innbyggere, men legedekning og avtaleform varierer med kommunestørrelse. Målt i forhold til befolkningen er legedekningen

   Artikkel
  • Frivillige sammenslåinger av kommuner - en vakker, men håpløs idé?

   Publisert:

   dårligere kvalitet på grunn av mindre kvalifisert personale. Hvis befolkningen synes disse ulempene er beskjedne sammenlignet med nærhetsgevinstene, så bør vel det være utslagsgivende. Hvis befolkningen og politikerne i småkommunene ikke tror at fremtidige Storting vil etterleve

   Artikkel
  • Fordelingen av inntekter i kommunene

   Publisert:

   . Befolkningens inntekter i kommuner med høye gjennomsnittsinntekter er ofte mer ulikt fordelt enn i kommuner med lavere gjennomsnittsinntekter. Dette gjelder. Befolkningens inntekter i kommuner med høye gjennomsnittsinntekter er ofte mer ulikt fordelt enn i kommuner med lavere gjennomsnittsinntekter. Dette gjelder

   Artikkel
  • Lavere kunnskap om u-hjelp

   Publisert:

   Ny rapport om holdninger til u-hjelp Lavere kunnskap om u-hjelp Publisert: 17. september 2002 Flertallet av den norske befolkningen er for at Norge gir hjelp til utviklingslandene får hjelp er blitt noe dårligere. Forfatter: Liva Vågane Flertallet av den norske befolkningen er for at Norge gir hjelp til utviklingslandene

   Artikkel
  • Under polarhimmelen

   Publisert:

   fastlandet, men med mulighet for å merke av om de tilhører Svalbards befolkning. En grunnoppgave blir å

   Artikkel
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger

   Artikkel
  • Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Undergang eller overgang for uttynningskommunene? Publisert: 1. desember 1995 Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt

   Artikkel
  • Flere eldre - store utfordringer

   Publisert:

   størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

   Artikkel