Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 59 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • På jakt etter felles indikatorer for velferd

   Publisert:

   høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov

   Artikkel
  • Er det arbeid til alle i Norden?

   Publisert:

   . Kort oppsummert peker vi på en økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger, og at det fødes færre barn. Det vil både være færre som bidrar til å finansiere og til å fravær av inntekt. Det gjelder spesielt i en situasjon der en stadig større del av befolkningen er i det vi kan definere som yrkespassiv alder

   Artikkel
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger og at det fødes færre barn. Indikatorene knyttet til helse bygger. Svarene kan gi en indikasjon på befolkningens helsetilstand og vil også belyse potensialet for å øke eller unngå

   Artikkel
  • Størst utgiftsvekst innenfor innvandringsregulering

   Publisert:

   gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Bjørn Gran-Henriksen bjorn.gran-henriksen

   Artikkel
  • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

   Publisert:

   . Formålet med disse statistikkene er å gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Slik foregår

   Artikkel
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   usikkert hvorvidt periodene er direkte sammenlignbare. Friskere eldre og usikkert framtidig behov Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste uendret. Pleie og omsorg i et internasjonalt perspektiv Framtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning er ikke et særnorsk fenomen. Også i mange

   Artikkel
  • Velferdsstaten trenger mange i arbeid

   Publisert:

   . Dette er en allmenn utfordring for alle velferdsstater, og den blir bare større i takt med at andelen eldre i befolkningen øker aldringen av befolkningen. Det aktualiserer også relevansen av helse som velferdsutfordring

   Artikkel
  • Sju prosent av de statsansatte er innvandrere

   Publisert:

   øvrige befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene fra nye EU-land , har forsterket denne skjevheten dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt med hensyn til utdanning

   Artikkel
  • Vil pensjonsreformens mål nås?

   Publisert:

   dempe veksten i Folketrygdens utgifter til alderspensjon, slik at statsfinansene styrkes etter hvert som aldringen av befolkningen gjør seg gjeldende. Det andre er å

   Artikkel
  • Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden

   Publisert:

   Pensjonsalder og befolkning Nordmenn må jobbe lenger i fremtiden Publisert: 6. juni 2008 Med det nye pensjonssystemet må norske arbeidstakere jobbe lenger i fremtiden for å opprettholde nivået på pensjonen. Dette skyldes at levealderen til den norske befolkningen stadig blir

   Artikkel
  • Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060

   Publisert:

   . april 2008 Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på på alternative finansieringsmuligheter. Forfatter: Vibeke Oestreich Nielsen Åpne og les artikkelen i PDF Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer

   Artikkel
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling

   Publisert:

   . november 2007 Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom: Dennis Fredriksen / Kyrre Stensnes / Nils Martin Stølen Åpne og les artikkelen i PDF Aldringen av befolkningen vil i de neste

   Artikkel
  • Bli kjent med Kommune-Norge

   Publisert:

   nøkkeltall og detaljerte nøkkeltall . Under disse vignettene finner du befolkningstall, tall for kommunens tjenestetilbud og regnskapstall som er bearbeidet av SSB, blant annet ved å fordele utgifter på

   Artikkel
  • Ni av ti sier ja til bistand

   Publisert:

   . Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter. Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter

   Artikkel
  • Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

   Publisert:

   økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig vært tilstrekkelig til å hindre sentralisering. Tabell 1 viser utviklingen fra 1998 til 2006 med hensyn til hvordan befolkningen fordeler seg på

   Artikkel