Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 59 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Rent drikkevann til alle?

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

   Publisert:

   . De mest kostbare krisesentrene ligger naturlig nok i distrikter med liten befolkning, og der det også kan

   Artikkel
  • Kommuner uten eiendomsskatt – hva er det med dem?

   Publisert:

   . Om lag 20 prosent av befolkningen bor i kommuner uten eiendomsskatt. Noen av disse kan likevel

   Artikkel
  • Pensjonene spiser stadig mer av kaka

   Publisert:

   . Andelen av befolkningen som er 67 år eller mer har økt mye siste fem år – fra 12,9 prosent i 2011 til 14,3 prosent i fjor utgjøre rundt 20 prosent av befolkningen. For å møte de fremtidige finansielle utfordringene med

   Artikkel
  • Mest penger til sosiale formål

   Publisert:

   størst i Stoltenbergs regjeringsperiode. De siste ti årene har aldersgruppen 6–19 år utgjort en stadig lavere andel av befolkningen, og den fallende kurven til Utdanning disse

   Artikkel
  • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

   Publisert:

   . Befolkningstall I løpet av 2016 var 244 000 personer i Norge 80 år eller eldre, noe som tilsvarer 4,6 prosent av befolkningen. Gjennom året døde høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre, og eldre kvinner mottar i større grad omsorgstjenester enn eldre menn

   Artikkel
  • Stadig godt vann fra springen

   Publisert:

   . Dette omfatter ikke vannverk som bare forsyner skoler og barnehager. 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Færre byggesøknader behandlet

   Publisert:

   befolkningen tilsvarer dette 802 kroner i utgifter og 511 kroner i inntekter per person

   Artikkel
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

   Publisert:

   befolkningstallene er per 1/1, mens regnskapstallene er per 31/12, er befolkningstall per 1/1 år t framstilt som befolkning per 31/12 år t-1 i figurene i artikkelen aktører utenfor kommunen. Utviklingen i folkemengden i kommunen, og spesielt utviklingen i befolkningens alderssammensetning, vil ha betydning for kommunenes investeringer i barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, veier

   Artikkel
  • Statistikk som samfunnsbistand

   Publisert:

   spørsmål der de ser at dette er nødvendig. Slike kjerneundersøkelser er viktige fordi grunnleggende tall over befolkning og husholdningsbøker, dvs. en form for registre over befolkningen som bor i rurale strøk (rundt 60 prosent). Dette er materiale som inneholder mye informasjon som ellers

   Artikkel
  • Svært store overskudd etter år 2000

   Publisert:

   utland og økt andel av eldre mennesker i befolkningen. Inntektenes utvikling i perioden 1978-2013 har vært preget av at petroleumsaktivitet har gitt store mye. Viktigste årsak er sterk vekst i både offentlige ansatte og mottakere av stønader. En stadig aldrende befolkning gir ytterligere forventet vekst i

   Artikkel
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

   Publisert:

   tiårene fremover som følge av veksten i de eldres andel av befolkningen, se blant annet Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12:2012-2013), Holmøy og Nielsen (2008) og Holmøy og Strøm (2013b aldringen av befolkningen slår inn på statsbudsjettet for fullt. I så fall blir både innvandrere og ikke-innvandrere mer «lønnsomme» for staten. Vi har selv

   Artikkel