Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 59 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene. Lukk viser KOSTRA-tall for 2020 at det er forskjeller i psykologkompetanse etter kommunenes sentralitet

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i antall døpte

   Publisert:

   . Samtidig har befolkningen i Norge økt i samme tidsperiode, som fører til en nedgang i andel medlemmer av befolkningen. Andel medlemmer i Den norske kirke av befolkningen Vis som figur Vis som tabell Kilde

   Artikkel
  • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

   Publisert:

   . Tilsvarende tall for den øvrige befolkning er 64 prosent og 36 prosent. – Den høye andelen på studieforberedende utdanningsprogrammer henger blant annet sammen med at vi her ikke inkluderer Norskfødte med innvandrerforeldre 25.3 74.7 Øvrig befolkning 36.3 63.7 Helse- og oppvekstfag

   Artikkel
  • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

   Publisert:

   -Hålogaland 193498 200353 204961 Nord-Hålogaland 186242 192345 196508 Andel av befolkningen som var medlem i Den norske kirke har aldergrupper og befolkning er dette vist på Den norske kirkes egen medlemsstatistikk. Nedgangen i antall medlemmer gjenspeiler seg i kirkelige tjenester som døpte og konfirmerte. Antall døpte har

   Artikkel
  • Flere vannverk med beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Færre barnehager og færre barn

   Publisert:

   . Totalt sett har befolkningstallene for de aktuelle årskullene 0-6 år gått ned de siste årene, slik statistikken over befolkning etter alder viser

   Artikkel
  • Flere innvandrere går i lære

   Publisert:

   øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden

   Artikkel
  • Store endringer i kommunekartet – og statistikken

   Publisert:

   seksjon for befolkningsstatistikk, Johan Åmberg, illustrerer dette med endringene i datagrunnlaget for befolknings- og boligstatistikken kommuner med en befolkning på under 3000 har gått ned fra 157 til 126. Antallet store kommuner har blitt noen flere

   Artikkel
  • 94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Færre medlemmer i Den norske kirke

   Publisert:

   . Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000. Forfatter: Per T. Tuhus / Elisabeth Haraldsrud Andel av befolkningen som er medlem i Den norske kirke (Dnk) har også gått ned. I 2018 var 70 prosent av befolkningen medlem i Dnk, mens det i 2015 var 73 prosent, viser nye tall fra Den norske kirke. Figur 1

   Artikkel
  • Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta

   Publisert:

   høve til denne aldersgruppa i befolkninga. Den generelle tendensen er at talet på

   Artikkel
  • Meir pengar til beredskap

   Publisert:

   . Dersom ein ser brannane i forhold til befolkninga, var det 0,35 bustadbrannar per 1000 innbyggjarar i landet totalt i fjor, som er uendra frå 2016

   Artikkel
  • Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

   Publisert:

   år med innvandrarbakgrunn som fekk tiltak frå barnevernet enn delen dei utgjer av befolkninga

   Artikkel
  • 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

   Publisert:

   . Blant innvandrere ser vi samme dreining mot eldre stønadsmottakere som i befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Færre av dei minste under omsorg av barnevernet

   Publisert:

   år Barn under omsorg som del av befolkninga har auka frå 5,3 per 1 000 barn 0

   Artikkel