På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 57 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Undergang eller overgang for uttynningskommunene? Publisert: 1. desember 1995 Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt

   Artikkel
  • Flere eldre - store utfordringer

   Publisert:

   størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger

   Artikkel
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Under polarhimmelen

   Publisert:

   fastlandet, men med mulighet for å merke av om de tilhører Svalbards befolkning. En grunnoppgave blir å

   Artikkel
  • Lavere kunnskap om u-hjelp

   Publisert:

   Ny rapport om holdninger til u-hjelp Lavere kunnskap om u-hjelp Publisert: 17. september 2002 Flertallet av den norske befolkningen er for at Norge gir hjelp til utviklingslandene får hjelp er blitt noe dårligere. Forfatter: Liva Vågane Flertallet av den norske befolkningen er for at Norge gir hjelp til utviklingslandene

   Artikkel
  • Fordelingen av inntekter i kommunene

   Publisert:

   . Befolkningens inntekter i kommuner med høye gjennomsnittsinntekter er ofte mer ulikt fordelt enn i kommuner med lavere gjennomsnittsinntekter. Dette gjelder. Befolkningens inntekter i kommuner med høye gjennomsnittsinntekter er ofte mer ulikt fordelt enn i kommuner med lavere gjennomsnittsinntekter. Dette gjelder

   Artikkel
  • Små kommuner har høyest utgifter til primærlegetjenesten

   Publisert:

   legeårsverk per 10 000 innbyggere, men legedekning og avtaleform varierer med kommunestørrelse. Målt i forhold til befolkningen er legedekningen

   Artikkel
  • Frivillige sammenslåinger av kommuner - en vakker, men håpløs idé?

   Publisert:

   dårligere kvalitet på grunn av mindre kvalifisert personale. Hvis befolkningen synes disse ulempene er beskjedne sammenlignet med nærhetsgevinstene, så bør vel det være utslagsgivende. Hvis befolkningen og politikerne i småkommunene ikke tror at fremtidige Storting vil etterleve

   Artikkel
  • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

   Publisert:

   . november 2004 En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige både for de framtidige pensjonsutgiftene og størrelsen på den yrkesaktive befolkningen

   Artikkel
  • Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2004 Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt Publisert: 22. november 2004 Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en

   Artikkel
  • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom?

   Publisert:

   tjenestetilbud til egen befolkning. Eksempler på slike problemer er den store utflyttingen av leger og sykepleiere fra Sør-Afrika og Ghana. Og per i dag er det

   Artikkel
  • Pensjonsreformens virkninger

   Publisert:

   følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer. Fremtidens alderspensjonister vil

   Artikkel
  • Flere ulikheter enn du tror

   Publisert:

   (ESSPROS - European System of Social Protection Statistics). Denne inndelingen er: Befolkning og inntektsfordeling Familier og barn Arbeidsledighet Sykdom

   Artikkel
  • Ni av ti sier ja til bistand

   Publisert:

   . Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter. Men uavhengig av dette mener befolkningen at bistanden bør være langsiktig og med betingelser om anvendelse. Forfatter

   Artikkel