Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 117 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel
  • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

   Publisert:

   produsere helt grunnleggende statistikk over befolkningen og økonomien. Dette er problemer som må alle grupper i befolkningen dekket i statistikken. De vil komme med sine anbefalinger for hvordan dette kan gjøres både på

   Artikkel
  • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

   Publisert:

   nærturterreng enn det hele befolkningen har. Dette skyldes at en betydelig andel barn og unge bor

   Artikkel
  • Stadig godt vann fra springen

   Publisert:

   . Dette omfatter ikke vannverk som bare forsyner skoler og barnehager. 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Færre byggesøknader behandlet

   Publisert:

   befolkningen tilsvarer dette 802 kroner i utgifter og 511 kroner i inntekter per person

   Artikkel
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Husholdningens kildesortering

   Publisert:

   ? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2015

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

   Publikasjon
  • Bærekraftig utvikling - store utfordringer

   Publisert:

   fødselen Sosial- og humankapital Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling Befolkningen fordelt etter årsakene til mer anstrengte offentlige finanser framover er vekst i andelen eldre i befolkningen, samtidig som ”oljefondet

   Artikkel
  • Flere støyutsatte

   Publisert:

   Støyeksponering og støyplage i Norge. 1999 – 2011 Flere støyutsatte Publisert: 23. mai 2013 Støyen fra veitrafikk øker, og samtidig vokser befolkningen Støyen fra veitrafikk øker, og samtidig vokser befolkningen. Antall som er utsatt for støy i Norge, har

   Artikkel
  • Et bærekraftig samfunn?

   Publisert:

   uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

   Publisert:

   . januar 2012 var det i underkant av 1,8 millioner innbyggere i ”Framtidens byer”, tilsvarende 36 prosent av Norges befolkning i hvilken grad befolkningen velger å ta i bruk mer miljøvennlige transportmidler fremfor bil. Bruken av

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 84 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Nøkkeltall Natur og miljø

   Publisert:

   - og sosialkapital - Utvikling i inntektsulikhet - Befolkningen fordelt etter høyeste utdanning - Mottakere av

   Nøkkeltall