Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

   Publisert:

   påvirkningsfaktorer for Nordsjøen, deriblant påvirkning fra befolkningen i form av utslipp fra avløpsanlegg: tilknytningsgraden til kommunalt avløpsnett økt svakt fra ca. 79 prosent til 83 prosent av befolkningen

   Publikasjon
  • Veitrafikk viktigst for utslippsveksten

   Publisert:

   litt over 4 prosent. I samme periode økte befolkningen bosatt i Norge med drøyt 8 prosent. Utslippene per innbygger var

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommene

   Publisert:

   . januar 2007 var innbyggertallet i de 10 største kommunene på i alt 1,51 mill. innbyggere, eller rundt en tredel av befolkningen

   Publikasjon
  • Mange dispensasjoner fra byggeforbudet

   Publisert:

   . Figur 3 viser kommunevis fordeling av bosatte per kilometer ubebygd kystlinje. Befolkningen i de folkerike. Fritidshusbrukere fordeler seg omtrent etter samme mønster som befolkningen generelt. I områder med mange bosatte finner vi også en

   Artikkel
  • Kommunal avløpssektor

   Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005

   Publisert:

   påvirkningsfaktorer for Nordsjøen, deriblant påvirkning fra befolkningen i form av utslipp fra avløpsanlegg

   Publikasjon
  • Kraftig nedgang fra jernbane og flyplasser [Korrigert 5. mars 2007]

   Publisert:

   strøk sto for 13 prosent av SPI med 22 prosent av befolkningen. Usikkerheter i beregningene Statistikken omfatter bare kildene omfattet i denne artikkelen økningen i perioden kom også i tilknytning til denne veitypen. Når vi ser på støyplage, benyttes en gjennomsnittsberegning der befolkningen over et minste støynivå inngår, også

   Artikkel
  • Nordområdenes økonomi

   Publisert:

   . Samtidig er Arktis et av områdene hvor konsekvensene av klimaendring er mest iøynefallende. Forfatter: Solveig Glomsrød Arktis har kun 0,16 prosent av verdens befolkning og bidrar med 0,4 prosent til globalt BNP

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Resultatkontroll jordbruk 2006

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Utfordringer i framtidas Norge

   Publisert:

   : " Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi har grunn til å tro vil kunne opprettholdes over tid ?" Hvis svaret på dette minus ressursrenten fra petroleum. Finansdepartementet vil legge fram oppdaterte tall for denne indikatoren i Nasjonalbudsjettet 2007. Befolkningens

   Artikkel
  • Kommunal avløpssektor

   Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på

   Publikasjon
  • Støysvake bildekk vil redusere støyplagen mest

   Publisert:

   . Men uten tilstrekkelige tiltak kan økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien / Margrete Steinnes / Gisle Haakonsen / Tore Kleffelgard Stortinget vedtok for noen

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 9 prosent av befolkningens daglige reiser i 2001. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at 5 prosent av befolkningen, godt i overkant av 200 000 mennesker, har søvnproblemer på grunn av støy

   Publikasjon
  • Veitrafikken årsak til økt støyplage

   Publisert:

   støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil være det viktigste grunn- laget for arbeidet med strøk sto for 12 prosent av SPI med 23 prosent av befolkningen. Støyplage fra jernbane ned med 20 prosent

   Artikkel
  • Er Norge bærekraftig?

   Publisert:

   : "Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi hadde grunn til å tro ville kunne opprettholdes over tid?" Hvis svaret på kun som sparing minus ressursrenten fra petroleum. 11 Befolkningens utdanningsnivå Befolkning etter høyeste utdanning Den menneskelige kapitalen er en

   Artikkel