Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 102 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Høge utslepp frå bruk av løysemiddel

   Publisert:

   (Statistisk sentralbyrå 2002a), og i 2000 opplyste 6 prosent av befolkninga at dei dreiv med desse syslane, og dei brukte i gjennomsnitt to timar og seksten minuttar kvar dag på oppgåva, ifølgje tidsbrukundersøkinga til SSB

   Artikkel
  • Lang vei til felles global miljøstatistikk

   Publisert:

   tilnærming til innholdet i miljøstatistikken. Representantene for u-landene etterlyste en sosial dimensjon og markerte behovet for data om befolkningens

   Artikkel
  • Kan bærekraftig utvikling måles?

   Publisert:

   . I en situasjon med stadig økende befolkning – vi er nå rundt 6,7 milliarder mennesker på jorden bærekraftig retning? Er det noen grunnleggende trusler mot befolkningens langsiktige velferd i landet? Indikatorer for

   Artikkel
  • Klima - en uløselig politisk uenighet?

   Publisert:

   økonomisk utvikling og mindre utslippsvekst. Vi ser at A1-scenariet gir lavest andel av verdens befolkning som sulter detalj. Klimapanelets rapport (IPCC 2007b) er det beste utgangspunktet for nøktern informasjon her. Figur 2. Andelen av verdens befolkning som sulter i 1990

   Artikkel
  • Et bærekraftig samfunn?

   Publisert:

   uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith

   Artikkel
  • Et bærekraftig samfunn?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2008

   Publisert:

   befolkningen, i 2006 hadde omtrent 2,7 ganger høyere inntekt enn den personen som hadde høyere husholdningsinntekt enn de 10 prosentene av befolkningen med lavest befolkningen med utdanning på høgskole- og universitetsnivå. Færre langtidsledige, flere uføretrygdede I et internasjonalt perspektiv har Norge lav

   Publikasjon
  • Norske meninger om miljø - lokalt og globalt

   Publisert:

   . februar 2008 De globale miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge. Over halvparten ser global oppvarming som et

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . I 2005 foretok befolkningen i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen (alle transportmidler) var 11,1 km lang og tok 20 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2005

   Publikasjon
  • Veitrafikk viktigst for utslippsveksten

   Publisert:

   litt over 4 prosent. I samme periode økte befolkningen bosatt i Norge med drøyt 8 prosent. Utslippene per innbygger var

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommene

   Publisert:

   . januar 2007 var innbyggertallet i de 10 største kommunene på i alt 1,51 mill. innbyggere, eller rundt en tredel av befolkningen

   Publikasjon
  • Mange dispensasjoner fra byggeforbudet

   Publisert:

   . Figur 3 viser kommunevis fordeling av bosatte per kilometer ubebygd kystlinje. Befolkningen i de folkerike. Fritidshusbrukere fordeler seg omtrent etter samme mønster som befolkningen generelt. I områder med mange bosatte finner vi også en

   Artikkel
  • 20 år siden Brundtlandkommisjonen - fortsatt langt fram

   Publisert:

   : Innstrammingsbehov i offentlige finanser som andel av brutto nasjonalprodukt 16 Befolkning fordelt etter høyeste utdanning 17 Uføretrygdede og langtidsarbeidsledige som andel av befolkningen 18 Forventet levealder ved fødselen Kilde: St.meld. nr. 1 (2006-2007

   Artikkel
  • Kraftig nedgang fra jernbane og flyplasser [Korrigert 5. mars 2007]

   Publisert:

   strøk sto for 13 prosent av SPI med 22 prosent av befolkningen. Usikkerheter i beregningene Statistikken omfatter bare kildene omfattet i denne artikkelen økningen i perioden kom også i tilknytning til denne veitypen. Når vi ser på støyplage, benyttes en gjennomsnittsberegning der befolkningen over et minste støynivå inngår, også

   Artikkel
  • Nordområdenes økonomi

   Publisert:

   . Samtidig er Arktis et av områdene hvor konsekvensene av klimaendring er mest iøynefallende. Forfatter: Solveig Glomsrød Arktis har kun 0,16 prosent av verdens befolkning og bidrar med 0,4 prosent til globalt BNP

   Artikkel