Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Usikkerhet og beregning av støyplage

   Publisert:

   støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil være det viktigste grunnlaget for arbeidet med

   Artikkel
  • Flere støyutsatte

   Publisert:

   Støyeksponering og støyplage i Norge. 1999 – 2011 Flere støyutsatte Publisert: 23. mai 2013 Støyen fra veitrafikk øker, og samtidig vokser befolkningen Støyen fra veitrafikk øker, og samtidig vokser befolkningen. Antall som er utsatt for støy i Norge, har

   Artikkel
  • Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

   Publisert:

   økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø», viser at tilbud som øker befolkningens trivsel og helse, varierer mye avhengig av hvor man bor. Forfatter: Trine Haagensen

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

   Publisert:

   . januar 2012 var det i underkant av 1,8 millioner innbyggere i ”Framtidens byer”, tilsvarende 36 prosent av Norges befolkning i hvilken grad befolkningen velger å ta i bruk mer miljøvennlige transportmidler fremfor bil. Bruken av

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2011 : gebyrer 2012

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 83 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Bærekraftig utvikling - store utfordringer

   Publisert:

   fødselen Sosial- og humankapital Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling Befolkningen fordelt etter årsakene til mer anstrengte offentlige finanser framover er vekst i andelen eldre i befolkningen, samtidig som ”oljefondet

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i de mellomstore byene i Norge

   Publisert:

   , nær 13 prosent av Norges befolkning. Befolkningsveksten i disse tettstedene utgjorde i perioden 2009-2011, over 70 000 innbyggere på i hvilken grad befolkningen velger å ta i bruk mer miljøvennlige transportmidler fremfor bil. Bruken av

   Publikasjon
  • Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

   Publisert:

   . I underkant av 10 prosent av befolkningen mottar uførepensjon. Likevel er det slik at få land har en

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010, gebyrer 2011

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 83 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Gender differences in environmental related behaviour

   Publisert:

   Rapporter 2011/38 Gender differences in environmental related behaviour Publisert: 25. november 2011 Denne rapporten diskuterer kjønnsforskjeller i et datasett samlet inn på et OECDprosjekt om miljøve

   Publikasjon
  • Nasjonalformuen øker

   Publisert:

   : innstrammingsbehov i offentlige finanser som andel av brutto nasjonalprodukt 16 Befolkningen fordelt etter høyeste utdanning 17 Uføretrygdede og langtidsarbeidsledige som andel av befolkningen 18 Forventet levealder ved

   Artikkel
  • Støyplage i Norge

   Dokumentasjon av metode

   Publisert:

   støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Modellen er tidligere dokumentert i Engelien, Haakonsen og Steinnes (2004

   Publikasjon
  • Samferdsel og miljø 2011

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen. Befolkningen foretok i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen var 12,0 km og tok 23 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2009. Transport

   Publikasjon
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

   Publisert:

   , nær en tredel av Norges befolkning. Befolkningsveksten i disse kommunene i 2009, tilsvarte 49 prosent av den samlede tilveksten i Norge. Innen transport og samferdsel er det fokusert på i hvilken grad befolkningen velger å ta i bruk

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale

   Publikasjon