Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Det blir stadig mer farlig avfall

   Publisert:

   nærmere 75 prosent fra 2003. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og befolkningen har kun økt med henholdsvis 21 og 14 prosent i samme periode nærmere 75 prosent fra 2003. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og befolkningen har kun økt med henholdsvis 21 og 14 prosent i samme periode

   Artikkel
  • Nær 1 000 tettsteder i Norge

   Publisert:

   . De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Antall bosatte i tettsteder økte med 57 000, eller 1,4 prosent, i 2015

   Artikkel
  • Flere nordmenn utsatt for støy

   Publisert:

   støyutsatte delen av befolkningen i 1999, altså de boligene og antall bosatte slik det var i 1999 som var utsatt for. Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2015

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

   Publikasjon
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

   Publisert:

   . april 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv. «Framtidens byer» blir tettere og befolkningen der reiser mer miljøvennlig

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 84 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Justert tettstedsavgrensing

   Dokumentasjon av metode

   Publisert:

   følger SSBs tettstedsdefinisjon og fanger opp tettstedsområdene og befolkningen innen tettsteder, men på

   Publikasjon
  • Indikatorer for bærekraftig utvikling

   Publisert:

   - og sosialkapital - Utvikling i inntektsulikhet - Befolkningen fordelt etter høyeste utdanning - Mottakere av

   Nøkkeltall
  • Bærekraftig utvikling – noen fremtidige utfordringer

   Publisert:

   nær 30 prosent av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. Uføreandelen noe ned – høy yrkesaktivitet Fra 2012 til 2013 gikk andelen av befolkningen som er

   Artikkel
  • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2014 Vil klimaendringer gi økt innvandring? Publisert: 24. april 2014 Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi øk

   Artikkel
  • Mildere på Svalbard

   Publisert:

   (Tot-N). Sammenliknet med tilsvarende befolkning på fastlandet er dette relativt

   Artikkel
  • Kulturlandskap i endring

   Publisert:

   på å oppretthalde eit opent og variert kulturlandskap. Tal for heile landet viser at om lag 8 prosent av befolkninga i 2012 budde fast på

   Artikkel
  • Viktige signaler om samfunnet

   Publisert:

   påvirkes av endringer i tre forhold: i) befolkningens størrelse og sammensetning, spesielt aldersfordeling; ii. Det skyldes sterk vekst i de eldres andel av befolkningen, og at den lønnsomme olje- og gassutvinningen forventes å avta

   Artikkel
  • Miljødimensjonen ved maten under lupen

   Publisert:

   . Beregninger fra NIVA 2 viser at fosfortilførslene til kysten er omtrent på samme nivå fra jordbruket som fra befolkningen (avløpsvann fra bebyggelse), mens nitrogentilførslene er om lag dobbelt så store for jordbruket som for befolkningens del

   Artikkel