Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

   Publisert:

   . Forfatter: Anders Falnes-Dalheim 1. januar 2018 hadde Norge 994 tettsteder, med en samlet befolkning 4 328 000, viser nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal. Oslo tettsted, som

   Artikkel
  • Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

   Publisert:

   . Befolkningen i disse to tettstedene kan nå halvparten av alle fritidsbygninger i Norge innen 4 timer. Befolkning i Stavanger/Sandnes og Trondheim når hver 18 prosent av Norges fritidsbygningene innen fire-timers

   Publikasjon
  • Rent drikkevann til alle?

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

   Kartlegging av tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål

   Publisert:

   , og data produseres regelmessig av landene for minst halvparten av landene og befolkningen i

   Publikasjon
  • Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

   Publisert:

   . Antall bosatte i tettsteder økte med 53 000, eller 1,3 prosent, i 2016, viser statistikken Befolkning og areal i tettsteder

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2016

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Avløp og kloakk på kartet

   Publisert:

   14 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing høyere enn gebyrgrunnlaget, og cirka 51 prosent av befolkningen bor i kommuner med finansiell dekningsgrad på over 100 prosent

   Artikkel
  • Farlig avfall vokser raskere enn økonomien

   Publisert:

   nærmere 84 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig. Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Stadig godt vann fra springen

   Publisert:

   . Dette omfatter ikke vannverk som bare forsyner skoler og barnehager. 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Færre byggesøknader behandlet

   Publisert:

   befolkningen tilsvarer dette 802 kroner i utgifter og 511 kroner i inntekter per person

   Artikkel
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene. Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken

   Artikkel
  • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

   Publisert:

   produsere helt grunnleggende statistikk over befolkningen og økonomien. Dette er problemer som må alle grupper i befolkningen dekket i statistikken. De vil komme med sine anbefalinger for hvordan dette kan gjøres både på

   Artikkel
  • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

   Publisert:

   nærturterreng enn det hele befolkningen har. Dette skyldes at en betydelig andel barn og unge bor

   Artikkel
  • Færre sandfilteranlegg, flere minirenseanlegg

   Publisert:

   15 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing høyere enn gebyrgrunnlaget, og cirka 63 prosent av befolkningen bor i kommuner med finansiell dekningsgrad på over 100 prosent

   Artikkel