Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arealbruk i din kommune

   Publisert:

   næringsbygg avstand til sentrumssoner og arbeidsplassklynger og andelen av befolkningen som jobber i kommunens hovedssentrum. SSB

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2019

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Kulturlandskap I 2018 budde 7 prosent av befolkninga på ein landbrukseigedom. Om lag 23 prosent av dei 144 900 landbrukseigedomane med bustadhus var utan fast busetjing

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2018

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Økt oppfyllelse av rensekravene

   Publisert:

   13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing

   Artikkel
  • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

   Publisert:

   noe justert bakover i tid. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig. Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

   Artikkel
  • Flere nye hytter i unike villreinområder

   Publisert:

   leveområde Fritidsbyggområder og fritidsbygg i nærheten av og innenfor villreinens leveområder gir befolkningen og turister lettere tilgang til områdene

   Artikkel
  • Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte?

   Publisert:

   nås og at tiltak kommer på plass. Billigere og mer forpliktende klimapolitikk kan bidra til mer klimapolitisk aksept i befolkningen og mer

   Artikkel
  • Grønt skifte og andre endringer

   Publisert:

   skje samtidig som verdens befolkning er anslått å øke med minst 50 prosent i de neste 30-50 årene

   Artikkel
  • 94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

   Publisert:

   Flere har tilgang til rekreasjonsareal Publisert: 8. april 2019 I 2018 har over halvparten av befolkningen som bor i tettsteder i Norge, trygg tilgang til rekreasjonsareal. I de største byene har andelen økt med 5 prosentpoeng på to år. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2018 har over halvparten av befolkningen som bor i tettsteder i Norge, trygg tilgang til rekreasjonsareal. I de

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø 2018

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   ¬bedrifter var om lag 2 000 og utgjorde 5,1 prosent av alle jordbruksbedriftene. Kulturlandskap I 2017 budde 7 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

   Publisert:

   15 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2017

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 85 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • 1,53 millioner tonn farlig avfall

   Publisert:

   ) og befolkningen kun økt med henholdsvis 26 og 16 prosent i samme periode. Veksten i farlig avfall som har økonomien og befolkningen for øvrig. Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel