Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 116 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

   Artikkel
  • The economy of the North – ECONOR 2020

   Publisert:

   . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

   Publikasjon
  • Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

   Publisert:

   omfordelingsmekanismer. Økt innsikt både hos beslutningstakere og i befolkningen vil kunne øke aksepten for virkemidlene og kostnadene. Undersøkelser viser at ikke bare

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

   Publisert:

   . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

   Publikasjon
  • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

   Publisert:

   Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Publisert: 25. mars 2021 I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter

   Artikkel
  • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

   Publisert:

   . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2019

   Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Mer farlig avfall i 2019

   Publisert:

   økt med 100 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen økt med henholdsvis 29 og 17 prosent i samme periode) og befolkning 2003-2019 Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Kommunalt avløp - Om statistikken

   Publisert:

   Kommunalt avløp er en statistikk som beskriver ulike sider ved kommunal avløpssektor, som gebyrer, selvkostregnskap, avløpsnett, avløpsanlegg og tilknytning, oppfyllelse av rensekrav og slamdisponering. Statistikken er en del av den ordinære KOSTRA-publiseringen.

   Statistikk
  • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

   Publisert:

   resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing, viser nye tall fra Statistikken Utslipp og rensing av kommunalt

   Artikkel
  • Kommunalt avløp

   Publisert:

   KOSTRA - kommunalt avløpPublisert 12. oktober 2020 2017 2018 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal

   Statistikk
  • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

   Publisert:

   En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Flere vannverk med beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030

   A macroeconomic analysis of Climate Cure 2030

   Publisert:

   . Nytten til konsumentene faller med 0,8 prosent. Den er knyttet til hvor mye varer, tjenester og fritid som alt i alt kan konsumeres i befolkningen

   Publikasjon