Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 118 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . I 2005 foretok befolkningen i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen (alle transportmidler) var 11,1 km lang og tok 20 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2005

   Publikasjon
  • Norske meninger om miljø - lokalt og globalt

   Publisert:

   . februar 2008 De globale miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge. Over halvparten ser global oppvarming som et

   Artikkel
  • Et bærekraftig samfunn?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2008

   Publisert:

   befolkningen, i 2006 hadde omtrent 2,7 ganger høyere inntekt enn den personen som hadde høyere husholdningsinntekt enn de 10 prosentene av befolkningen med lavest befolkningen med utdanning på høgskole- og universitetsnivå. Færre langtidsledige, flere uføretrygdede I et internasjonalt perspektiv har Norge lav

   Publikasjon
  • Et bærekraftig samfunn?

   Publisert:

   uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning. Forfatter: Frode Brunvoll / Svein Homstvedt / Tone Smith

   Artikkel
  • Kan bærekraftig utvikling måles?

   Publisert:

   . I en situasjon med stadig økende befolkning – vi er nå rundt 6,7 milliarder mennesker på jorden bærekraftig retning? Er det noen grunnleggende trusler mot befolkningens langsiktige velferd i landet? Indikatorer for

   Artikkel
  • Lang vei til felles global miljøstatistikk

   Publisert:

   tilnærming til innholdet i miljøstatistikken. Representantene for u-landene etterlyste en sosial dimensjon og markerte behovet for data om befolkningens

   Artikkel
  • Klima - en uløselig politisk uenighet?

   Publisert:

   økonomisk utvikling og mindre utslippsvekst. Vi ser at A1-scenariet gir lavest andel av verdens befolkning som sulter detalj. Klimapanelets rapport (IPCC 2007b) er det beste utgangspunktet for nøktern informasjon her. Figur 2. Andelen av verdens befolkning som sulter i 1990

   Artikkel
  • Høge utslepp frå bruk av løysemiddel

   Publisert:

   (Statistisk sentralbyrå 2002a), og i 2000 opplyste 6 prosent av befolkninga at dei dreiv med desse syslane, og dei brukte i gjennomsnitt to timar og seksten minuttar kvar dag på oppgåva, ifølgje tidsbrukundersøkinga til SSB

   Artikkel
  • Vi er mer plaget av støy

   Publisert:

   Støyeksponering og støyplage i Norge, 1999-2007 Vi er mer plaget av støy Publisert: 14. mai 2009 Støyen fra veitrafikk øker og samtidig vokser befolkningen øker og samtidig vokser befolkningen. De beregnede støyplagene i Norge har dermed

   Artikkel
  • Mer import fra utviklingsland

   Publisert:

   : Innstrammingsbehov i offentlige finanser som andel av brutto nasjonalprodukt 16 Befolkningen fordelt etter høyeste utdanning 17 Uføretrygdede og langtidsarbeidsledige som andel av befolkningen 18 Forventet levealder ved fødselen Kilde: St.meld. nr. 1 (2007-2008

   Artikkel
  • Nedgang i klimagassutslippene - men er det varig?

   Publisert:

   . Folketallet i Norge tilsvarte 0,7 promille av verdens befolkning, og utslippene per innbygger var i 2005 dermed rundt dobbelt så

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Tilstand og utvikling 2009

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Byfolk må se lenger etter rekreasjonsarealer

   Publisert:

   : Erik Engelien 77 prosent av hele befolkningen i Norge hadde trygg tilgang til rekreasjonsarealer per 1. Andelen av befolkningen med tilgang til nærturterreng lå også på 77 prosent. Artikkelen beskriver resultater for to miljøpolitiske

   Artikkel
  • På rett vei?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

   Publisert:

   årene. Mens Norge i et internasjonalt perspektiv har lav arbeidsledighet, er andelen av befolkningen som er på uføretrygd, høy

   Publikasjon
  • De største storbyregionene er best

   Publisert:

   . Paradoksalt nok er det byene med størst befolkning og høyest tetthet som best klarer å. Paradoksalt nok er det byene med størst befolkning og høyest tetthet som best klarer å

   Artikkel