Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 114 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

   Publisert:

   resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing, viser nye tall fra Statistikken Utslipp og rensing av kommunalt

   Artikkel
  • Mer farlig avfall i 2019

   Publisert:

   økt med 100 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen økt med henholdsvis 29 og 17 prosent i samme periode) og befolkning 2003-2019 Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2019

   Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

   Publisert:

   . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

   Publikasjon
  • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

   Publisert:

   Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Publisert: 25. mars 2021 I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

   Publisert:

   . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

   Publikasjon
  • Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

   Publisert:

   omfordelingsmekanismer. Økt innsikt både hos beslutningstakere og i befolkningen vil kunne øke aksepten for virkemidlene og kostnadene. Undersøkelser viser at ikke bare

   Artikkel
  • The economy of the North – ECONOR 2020

   Publisert:

   . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

   Publikasjon
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

   Artikkel