Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 113 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Naturressurser og miljø 1999

   Publisert:

   ? En forenklet, men etter hvert anerkjent inndeling av miljøproblemene er å skille mellom drivkrefter (befolkning, økonomisk aktivitet), som fører til påvirkning på naturen

   Publikasjon
  • Husholdningens kildesortering

   Publisert:

   ? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats

   Artikkel
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

   Publisert:

   . 80 prosent av landets befolkning var tilknyttet renseanlegg koblet til det offentlige avløpsnettet i 2000. Resten av befolkningen var tilknyttet de om lag 900 000 separate avløpsanleggene som var registrert samme år. I

   Publikasjon
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

   2001

   Publisert:

   . I 2001 var 81 prosent av landets befolkning tilknyttet renseanlegg som var koblet til det offentlige avløpsnettet. Resten av befolkningen var tilknyttet de om lag 330 000 separate avløpsanleggene som var registrert samme år. I

   Publikasjon
  • Flere bor i sentrum

   Publisert:

   Avgrensing av sentrumssoner 2002 Flere bor i sentrum Publisert: 10. april 2003 9,1 prosent av Norges befolkning bodde i sentrumssoner i 2002 mot 8,8 prosent i 2000. De som bor i sentrum bor dobbelt så tett som dem i tettstedene. Forfatter: Erik Engelien 9,1 prosent av Norges befolkning bodde i sentrumssoner i 2002 mot 8,8 prosent i 2000

   Artikkel
  • Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn

   Publisert:

   ). Her er imidlertid befolknings- og også ovnstettheten for det meste mindre enn i indre deler av byen, slik at utslippene per kvadratkilometer ikke blir like store

   Artikkel
  • Ny teknologi kan løse klimaproblemene

   Publisert:

   . Land i Europa og befolkning i millioner EU Belgia 10,3 Danmark 5,4 Finland 5,2 Frankrike 59,8 Hellas 10,6 Irland 3,9 Italia 57,7 Luxembourg 0,4 Nederland 16,1 Portugal 10,1 Spania 40,1 størst med et folketall på nær 380 millioner. Om vi holder Russland utenfor, utgjør dette 65 prosent av Europas befolkning

   Artikkel
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på

   Publikasjon
  • Er Norge bærekraftig?

   Publisert:

   : "Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi hadde grunn til å tro ville kunne opprettholdes over tid?" Hvis svaret på kun som sparing minus ressursrenten fra petroleum. 11 Befolkningens utdanningsnivå Befolkning etter høyeste utdanning Den menneskelige kapitalen er en

   Artikkel
  • Veitrafikken årsak til økt støyplage

   Publisert:

   støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil være det viktigste grunn- laget for arbeidet med strøk sto for 12 prosent av SPI med 23 prosent av befolkningen. Støyplage fra jernbane ned med 20 prosent

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 9 prosent av befolkningens daglige reiser i 2001. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at 5 prosent av befolkningen, godt i overkant av 200 000 mennesker, har søvnproblemer på grunn av støy

   Publikasjon
  • Støysvake bildekk vil redusere støyplagen mest

   Publisert:

   . Men uten tilstrekkelige tiltak kan økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien / Margrete Steinnes / Gisle Haakonsen / Tore Kleffelgard Stortinget vedtok for noen

   Artikkel
  • Kommunal avløpssektor

   Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på

   Publikasjon
  • Utfordringer i framtidas Norge

   Publisert:

   : " Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi har grunn til å tro vil kunne opprettholdes over tid ?" Hvis svaret på dette minus ressursrenten fra petroleum. Finansdepartementet vil legge fram oppdaterte tall for denne indikatoren i Nasjonalbudsjettet 2007. Befolkningens

   Artikkel
  • Jordbruk og miljø

   Resultatkontroll jordbruk 2006

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon