Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 96 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 4. november 2019 Folkemengde Endring Endring i prosent 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 Antall bosatte i tettsteder 4 368 614 40 663 0,9 Antall bosat

   Statistikk
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

   Artikkel
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2019 Publisert: 9. august 2019 Endret: 26. august 2019 Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette e

   Publikasjon
  • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

   Publisert:

   . Forfatter: Anders Falnes-Dalheim 1. januar 2018 hadde Norge 994 tettsteder, med en samlet befolkning 4 328 000, viser nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal. Oslo tettsted, som

   Artikkel
  • Plan- og byggesaksbehandling

   Publisert:

   Statistikken beskriver omfang, ressursbruk, tidsbruk og resultat av kommunal og fylkeskommunal myndighetsutøvelse i areal- og samfunnsplanlegging, bygge- og delesaker, tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.

   Statistikk
  • Nær 1 000 tettsteder i Norge

   Publisert:

   . De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Antall bosatte i tettsteder økte med 57 000, eller 1,4 prosent, i 2015

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2014 Vil klimaendringer gi økt innvandring? Publisert: 24. april 2014 Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi øk

   Artikkel
  • Gender differences in environmental related behaviour

   Publisert:

   Rapporter 2011/38 Gender differences in environmental related behaviour Publisert: 25. november 2011 Denne rapporten diskuterer kjønnsforskjeller i et datasett samlet inn på et OECDprosjekt om miljøve

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø 2019

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Kulturlandskap I 2018 budde 7 prosent av befolkninga på ein landbrukseigedom. Om lag 23 prosent av dei 144 900 landbrukseigedomane med bustadhus var utan fast busetjing

   Publikasjon
  • Kommunalt avløp

   Publisert:

   KOSTRA - kommunalt avløpPublisert 2. juli 2019 2016 2017 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal

   Statistikk
  • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

   Publisert:

   noe justert bakover i tid. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig. Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2018

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Kommunal vannforsyning

   Publisert:

   Kommunal vannforsyning er en statistikk som beskriver ulike sider ved kommunal vannforsyning, som gebyrer, selvkostregnskap, ledningsnett, vannverk og tilknytning, vannkvalitet og husholdningsforbruk. Statistikken er en del av den ordinære KOSTRA-publiseringen.

   Statistikk
  • Økt oppfyllelse av rensekravene

   Publisert:

   13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing

   Artikkel