Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 118 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

   Publisert:

   En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

   Artikkel
  • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

   Publisert:

   . Forfatter: Anders Falnes-Dalheim 1. januar 2018 hadde Norge 994 tettsteder, med en samlet befolkning 4 328 000, viser nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal. Oslo tettsted, som

   Artikkel
  • Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

   Publisert:

   . Antall bosatte i tettsteder økte med 53 000, eller 1,3 prosent, i 2016, viser statistikken Befolkning og areal i tettsteder

   Artikkel
  • Nær 1 000 tettsteder i Norge

   Publisert:

   . De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Antall bosatte i tettsteder økte med 57 000, eller 1,4 prosent, i 2015

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2014 Vil klimaendringer gi økt innvandring? Publisert: 24. april 2014 Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi øk

   Artikkel
  • Gender differences in environmental related behaviour

   Publisert:

   Rapporter 2011/38 Gender differences in environmental related behaviour Publisert: 25. november 2011 Denne rapporten diskuterer kjønnsforskjeller i et datasett samlet inn på et OECDprosjekt om miljøve

   Publikasjon
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

   Artikkel
  • The economy of the North – ECONOR 2020

   Publisert:

   . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

   Publikasjon
  • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

   Publisert:

   Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Publisert: 25. mars 2021 I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

   Publisert:

   . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

   Publikasjon
  • Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

   Publisert:

   omfordelingsmekanismer. Økt innsikt både hos beslutningstakere og i befolkningen vil kunne øke aksepten for virkemidlene og kostnadene. Undersøkelser viser at ikke bare

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2019

   Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon