Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Natur og miljø (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 68 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

   Artikkel
  • Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

   Publisert:

   omfordelingsmekanismer. Økt innsikt både hos beslutningstakere og i befolkningen vil kunne øke aksepten for virkemidlene og kostnadene. Undersøkelser viser at ikke bare

   Artikkel
  • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

   Publisert:

   Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Publisert: 25. mars 2021 I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter

   Artikkel
  • Mer farlig avfall i 2019

   Publisert:

   økt med 100 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen økt med henholdsvis 29 og 17 prosent i samme periode) og befolkning 2003-2019 Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

   Publisert:

   resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing, viser nye tall fra Statistikken Utslipp og rensing av kommunalt

   Artikkel
  • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

   Publisert:

   En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder

   Artikkel
  • Flere vannverk med beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel
  • Arealbruk i din kommune

   Publisert:

   næringsbygg avstand til sentrumssoner og arbeidsplassklynger og andelen av befolkningen som jobber i kommunens hovedssentrum. SSB

   Artikkel
  • Økt oppfyllelse av rensekravene

   Publisert:

   13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing

   Artikkel
  • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

   Publisert:

   noe justert bakover i tid. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig. Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

   Artikkel
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

   Artikkel
  • Flere nye hytter i unike villreinområder

   Publisert:

   leveområde Fritidsbyggområder og fritidsbygg i nærheten av og innenfor villreinens leveområder gir befolkningen og turister lettere tilgang til områdene

   Artikkel
  • Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte?

   Publisert:

   nås og at tiltak kommer på plass. Billigere og mer forpliktende klimapolitikk kan bidra til mer klimapolitisk aksept i befolkningen og mer

   Artikkel
  • Grønt skifte og andre endringer

   Publisert:

   skje samtidig som verdens befolkning er anslått å øke med minst 50 prosent i de neste 30-50 årene

   Artikkel
  • 94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

   Publisert:

   (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene

   Artikkel