Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 2 361
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Variabelområdet befolkning

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. Publisert : 17. mars 2021 For å

 3. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 72,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74

 4. Oppgave D. Befolkning og alder

  Oppgave D. Befolkning og alder I denne oppgaven bruker du statistikkbanken for å

 5. Befolkning

  Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange

 6. Befolkning

  Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet

 7. Kvinner inntar Svalbard

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 8. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 9. Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn

 10. Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

 11. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

  øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i

 12. Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  . Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen

 13. Lågaste folkeauke sidan 2001

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning

 14. Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  norsk statsborgerskap. I de 15 årene fra 2005 til 2019 ble befolkningen i Norge tilført 855 400 nye utenlandske statsborgere (altså

 15. Økt tillit til innvandrere

  løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

 16. Om unge og eldre i befolkninga

  Oppgåve C Om unge og eldre i befolkninga Lær nokre sentrale ord og fakta om dette temaet ved å svare på dei fire spørsmåla i oppgåva. Kva skal de gjere? Klassen ser på