Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Natur og miljø (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 74 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Husholdningens kildesortering

   Publisert:

   ? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats

   Artikkel
  • 1,3 millioner eksponert for støy fra vei

   Publisert:

   . Halvparten av Oslos befolkning er eksponert for slike støynivåer. Ikke overraskende er det mest støyplage i områder av landet med støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikk vil være en del av grunnlaget for arbeidet med

   Artikkel
  • Klimagassutslipp aldri vært høyere

   Publisert:

   største byer og tettsteder i Norge. I de største byene blir en stor del av befolkningen tidvis utsatt for konsentrasjoner av luftforurensning som

   Artikkel
  • Flere bor i sentrum

   Publisert:

   Avgrensing av sentrumssoner 2002 Flere bor i sentrum Publisert: 10. april 2003 9,1 prosent av Norges befolkning bodde i sentrumssoner i 2002 mot 8,8 prosent i 2000. De som bor i sentrum bor dobbelt så tett som dem i tettstedene. Forfatter: Erik Engelien 9,1 prosent av Norges befolkning bodde i sentrumssoner i 2002 mot 8,8 prosent i 2000

   Artikkel
  • Mindre klimagasser - mer søppel

   Publisert:

   største byer og tettsteder i Norge. I de største byene blir en stor del av befolkningen tidvis utsatt for konsentrasjoner av luftforurensning som

   Artikkel
  • Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn

   Publisert:

   ). Her er imidlertid befolknings- og også ovnstettheten for det meste mindre enn i indre deler av byen, slik at utslippene per kvadratkilometer ikke blir like store

   Artikkel
  • Ny teknologi kan løse klimaproblemene

   Publisert:

   . Land i Europa og befolkning i millioner EU Belgia 10,3 Danmark 5,4 Finland 5,2 Frankrike 59,8 Hellas 10,6 Irland 3,9 Italia 57,7 Luxembourg 0,4 Nederland 16,1 Portugal 10,1 Spania 40,1 størst med et folketall på nær 380 millioner. Om vi holder Russland utenfor, utgjør dette 65 prosent av Europas befolkning

   Artikkel
  • Veistøy på plagetoppen

   Publisert:

   årlig status og trender for støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil

   Artikkel
  • Økosystemene i havet er truet

   Publisert:

   miljødag er sjøer og hav. I anledning dagen peker UNEPs direktør Klaus Toepfer på problemer som overfiske, forurensninger fra befolkning, industri og jordbruk, avfall og klimaendringer som alvorlige trusler mot. I anledning dagen peker UNEPs direktør Klaus Toepfer på problemer som overfiske, forurensninger fra befolkning, industri og jordbruk, avfall og klimaendringer som alvorlige trusler mot

   Artikkel
  • Er Norge bærekraftig?

   Publisert:

   : "Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi hadde grunn til å tro ville kunne opprettholdes over tid?" Hvis svaret på kun som sparing minus ressursrenten fra petroleum. 11 Befolkningens utdanningsnivå Befolkning etter høyeste utdanning Den menneskelige kapitalen er en

   Artikkel
  • Veitrafikken årsak til økt støyplage

   Publisert:

   støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil være det viktigste grunn- laget for arbeidet med strøk sto for 12 prosent av SPI med 23 prosent av befolkningen. Støyplage fra jernbane ned med 20 prosent

   Artikkel
  • Støysvake bildekk vil redusere støyplagen mest

   Publisert:

   . Men uten tilstrekkelige tiltak kan økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien økt befolkning og mer trafikk likevel føre til at støyproblemene blir større enn i dag. Forfatter: Erik Engelien / Margrete Steinnes / Gisle Haakonsen / Tore Kleffelgard Stortinget vedtok for noen

   Artikkel
  • Utfordringer i framtidas Norge

   Publisert:

   : " Har Norges befolkning konsumert mer i løpet av et år enn det konsumnivået vi har grunn til å tro vil kunne opprettholdes over tid ?" Hvis svaret på dette minus ressursrenten fra petroleum. Finansdepartementet vil legge fram oppdaterte tall for denne indikatoren i Nasjonalbudsjettet 2007. Befolkningens

   Artikkel
  • Nordområdenes økonomi

   Publisert:

   . Samtidig er Arktis et av områdene hvor konsekvensene av klimaendring er mest iøynefallende. Forfatter: Solveig Glomsrød Arktis har kun 0,16 prosent av verdens befolkning og bidrar med 0,4 prosent til globalt BNP

   Artikkel
  • Kraftig nedgang fra jernbane og flyplasser [Korrigert 5. mars 2007]

   Publisert:

   strøk sto for 13 prosent av SPI med 22 prosent av befolkningen. Usikkerheter i beregningene Statistikken omfatter bare kildene omfattet i denne artikkelen økningen i perioden kom også i tilknytning til denne veitypen. Når vi ser på støyplage, benyttes en gjennomsnittsberegning der befolkningen over et minste støynivå inngår, også

   Artikkel