Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 76 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

   Publisert:

   samfunnsøkonomien en stor rolle gjennom blant annet befolkningens bostedspreferanser, økt innvandring, økt internasjonalisering av. Yrkesdeltakelsen i 2008, etter fylke. Basert på arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder Jevnt over

   Artikkel
  • Markert konjunkturoppgang framover

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken vil imidlertid trolig også øke, både som følge av at en større andel av befolkningen i ulike aldergrupper ønsker å arbeide og at befolkningen øker. Arbeidsledigheten har så langt i år gått litt ned. Vi regner ikke med

   Artikkel
  • Forsiktig konjunkturoppgang i 2013

   Publisert:

   høy befolkningsvekst drevet fram av høy innvandring, og til at en økende andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å arbeide

   Artikkel
  • Sør-Sudan - snart på egne bein

   Publisert:

   vise til som nettopp befolkningen hjemmehørende i det sørlige Sudan (Breidlid mfl. 2010). For utenforstående er det derfor vanskelig regimet i nord ville forsøke å skremme befolkningen til å stemme for union og dernest, når selve avstemningen skulle foretas, at truslene om aksjoner ville

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Artikkel
  • Virkninger på norsk næringsstruktur av endringer i generelle rammebetingelser

   Betydningen av generelle likevektseffekter

   Publisert:

   ), aldringen av den norske befolkningen (økt offentlig ressursbruk). Rapporten studerer sjablongmessige endringer i disse rammebetingelsene som ikke reflekterer noen vurderinger av hvordan disse mest sannsynlig vil endres fremover

   Publikasjon
  • Arbeidstiden er redusert med en tredel etter krigen

   Publisert:

   . Mens det var 70 prosent flere personer sysselsatt i 2006 enn i 1946, økte befolkningen i den samme perioden med om lag 50 prosent. Det har med få unntak

   Artikkel
  • Fortsatt konjunkturnedgang gir lave renter

   Publisert:

   økt gjennomsnittlig arbeidstid demper økningen. Utviklingen i befolkningens størrelse og sammensetning trekker derimot i retning av økt arbeidstilbud

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   ulike husholdsaktiviteter I SSBs tidsbruksundersøkelser framkommer resultatene ved at et utvalg av befolkningen fører

   Artikkel
  • Økonomisk oppsving – lav prisvekst

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet. 4 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. sjøfolk i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen

   Artikkel
  • Lav rente stimulerer norsk økonomi

   Publisert:

   ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. 4 Selveier. 5 Husholdningenes

   Artikkel
  • Lav rente får fart på norsk økonomi

   Publisert:

   . 6 Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen. * Foreløpige tall. Kilde

   Artikkel
  • En oljesmurt økonomi

   Publisert:

   fjerdedel av sysselsettingsveksten. Utviklingen i befolkningens alderssammensetning har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der

   Artikkel
  • Det svinger i norsk økonomi

   Publisert:

   naturlige utviklingen i befolkningen har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der yrkesaktiviteten var høy. I tillegg har

   Artikkel
  • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland

   Publisert:

   mobilitetsnivået i befolkningen avtar. Kort sagt; aktivitetsnivået i økonomien reduseres. Motsatt gjelder under oppgangskonjunktur

   Artikkel